החזון שלנו

מסמכים

כתב העת

חוקי ישראל

הוצאה לאור

הצוות שלנו

מי אנחנו

מי אנחנו ?

 

המכון לחקיקה הלכתית

 

בשלהי שנת תשס"ט הוקם "המכון הישראלי לחקיקה הלכתית", מכון המבוסס על מהפך בתחום החשיבה ביחס למשפט העברי. במכון מנסחים את חוקי מדינת ישראל על פי ההלכה. מאחורי היוזמה הזאת, עמדה האמונה שיש להכין את הדור לחוקי המדינה על פי ההלכה.

לשם כך, הוקם המכון לחקיקה הלכתית, בו יושבים דיינים ולומדים את חוקי מדינת ישראל, את שפתם השונה מלשון המקובלת בהלכה ומנסחים כנגד  בסיוע משפטנים – את חוקי המדינה על פי ההלכה, אך בשפת החוק. במילים אחרות, הסגנון הוא אמנם של החוק אך המהות היא על פי ההלכה.

נוסח החוק ההלכתי מובא בצמוד לנוסח החוק הקיים, ובשוליו מובאים המקורות שמהם נקבע הנוסח החדש ההלכתי. מדובר במהפכה של ממש.

נוסח החוק החדש יכול לשמש כבסיס לניסוחי החוק העתידיים של הכנסת כשיגיע הזמן לשלב את מורשת ישראל בחוקי המדינה. כמו כן, מדובר בסגנון ובשפה המוכרים לעו"ד ומשפטנים, כך שכל מי שרצה עד היום להכיר את המשפט העברי אך לא היה מסוגל כיוון שלא התנסה בסגנון של השו"ע והרמב"ם יוכל לעשות זאת בקלות על פי לשון וסגנון המוכרים לו. נוסח זה של החוק יכול לשמש כבסיס להכרת ההלכה לכל מי שרוצה לבוא בשערי בתי הדין לממונות ולא ידע עד היום מה ההלכה אומרת.

חברי המכון עובדים כעת על חוקים מאוד מרכזיים: חוזים, ירושה, מכר, שליחות, ערבות ועוד. בזמן הקרוב עומדים לצאת לאור החוקים הראשונים: חוק הירושה לישראל", "חוק המכר לישראל" ו"חוק השבת אבידה לישראל.

המכון קבל את ברכתם של הרה"ג הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר שליט"א, נשיא בית הדין הרבני הגדול וכן של הרה"ג הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, דיין לשעבר בבית הדין הגדול.

בדורנו סגנון השולחן ערוך מתאים בעיקר לתלמידי חכמים, ויש הרבה משפטנים שקשה עליהם לימוד השולחן ערוך והפוסקים, וגם משום שהתרגלו לסגנון של לשון החוק האזרחי במדינת ישראל.

מדינת ישראל שהשכילה לקלוט רבבות עולים מכל הארצות, להחיות את השפה הלאומית של עם ישראל, לא ידעה או לא רצתה להתמודד עם המשפט הלאומי שלה. הן הציבור הכללי והן ציבור שומרי המצוות משכו את ידם מחושן משפט. לאחרונה, אף נאסר על בתי הדין הרבניים הממלכתיים להתעסק עם דיני ממונות, ובכך נמחקה ע"י בית המשפט העליון של מדינת ישראל רביעית מההלכה היהודית.

מהפך במשפט העברי ? שינוי כיוון בעולם התורה ? ללא ספק, מפעל לאומי המעורר תקוות וציפיות רבות.

 

הצוות שלנו

עורכת דין אודליה מור יוסף

עורכת דין אודליה מור יוסף

עורך דין שלום אטלי מנהל המכון

עורך דין שלום אטלי מנהל המכון

הרב נסים כהן, ראש המכון

הרב נסים כהן, ראש המכון

עורך דין שלמה בן מנחם

עורך דין שלמה בן מנחם

הרב גבריאל טולדנו

הרב גבריאל טולדנו

הרב אתי אליצור

הרב אתי אליצור

הרב יאיר פרנק

הרב יאיר פרנק

הרב חיים אסבן

הרב חיים אסבן

הסכמות גדולי הרבנים

הוצאה לאור

 

להזמנה

 

טל: 054-5218772

 

ספר אחד: 150 ש"ח

 

2 ספרים: 250 ש"ח

חוקי ישראל על פי ההלכה

 

חוקי הירושה, המכר, המתנה, השכירות והשאילה, השבת אבדה

 

הספרים מביאים את המקבילים ההלכתיים לחוקים הישראלים, בנושאים המשמעותיים כל כך לחיי החברה של ימינו.

הספרים מספקים לצד נוסח החוק הישראלי, הצעה לנוסח חוק הלכתי מקביל, בעברית ובאנגלית, בשפה משפטית מובנת לכל משפטן, תוך  הצגת כללי ההלכה אשר גובשו מתוך עיון מעמיק במקורות ובמחלוקות הפוסקים על פי ההלכה. נוסח החוק ההלכתי שומר בקפדנות על המבנה והסדר של החוק הישראלי, על סעיפיו ופרקיו, כך שיוקל מאוד על המעיין להבין, להשוות ולהשתמש בחוק על פי ההלכה.

המקורות ההלכתיים, התשובות וההכרעות של פוסקי ההלכה מובאים כהערות בתחתית הדף כדי לבסס את תהליך הפסיקה ההלכתית אשר הביא לנוסח החוק ההלכתי המוצע. אינדקסים של מקורות לצד הצעות מעשיות לחוזים ואזכורי פסיקה מאיירים ומבהירים את הסעיפים השונים של החוק ההלכתי, ומספקים תשתית למחקר עתידי במשפט השוואתי.

ספרי "חוקי ישראל על פי ההלכה" הנם פרי מפגש ושיתוף פעולה מרחיקי לכת בין שלושה עולמות: עולם הדיינים (המחברים את החוקים על פי ההלכה), עולם המשפטנים (העורך האחראי על המתודולוגיה המשפטית) ועולם הפוסקים.

 

 

חוקי ישראל על פי ההלכה

חוק

השכירות והשאילה

חוק

המכר

חוק

הירושה

חוק

המתנה

חוק

השבת אבדה

Gift Law

Succession

Law

Rental and

 Borrowing Law

Law Of Sale

כתב העת

מסמכים

צוואה -1

שטר צוואה

 

 

כאשר לא ידע אדם את פקודתו ומידת ימיו:

 

והואיל והחלטתי לסדר צוואה זו ולמסור רצוני האחרון לכל אשר יעלה ברכושי כמפורט להלן, לאחר אריכות ימי ושנותי :

 

אברהם ישראלי    תעודת זהות מס' 123456789

 

 

בהיותי בדעה צלולה ומיושבת, ומרצוני הטוב והחופשי, בלי אונס וכפיה, בהיותי  בריא  ברוחי  ובלתי  נפתה לכתוב  צוואה זו  בתרמית או בהשפעה בלתי הוגנת :

 

מצווה בזאת כדלקמן:

 

 

1. אני מבטל בזאת כל צוואה או מסמך אחר או התחייבות אחרת בכתב או בעל פה ביחס לעיזבוני שנעשו קודם לכן ועושה במקומם צוואה זו.

 

2. כל אדם אשר עפ"י דין תורה הינו יורשי זכאי לקבל ארבעה דולר מעזבוני אם יבקש זאת.

 

3. אם ביום עוזבי את העולם, אשתי האהובה שרה ישראלי (ת.ז. מס' 987654321) תהיה בחיים, אזי אני  מצווה כי כל כספי ורכושי, דניידי ודלא ניידי , כספים ו/או פקדונות ו/או ניירות ערך יועבר לבעלותו/ה הבלעדית של אשתי שרה ישראלי (ת.ז. מס' 987654321) .

 

4. אם ביום עוזבי את העולם, אשתי האהובה שרה ישראלי (ת.ז. מס' 987654321) לא תהיה בחיים, אזי אני  מצווה כי כל כספי ורכושי, דניידי ודלא ניידי,  כספים ו/או פקדונות ו/או ניירות ערך, יחולק יחולק שווה בשווה בין שלושת ילדיי האהובים.

 

  • - יצחק     (ת.ז. מס' 012121212)
  • - רבקה     (ת.ז. מס' 232323444)
  • - רחל     (ת.ז. מס' 233432432)

 

 

5. את כל מה שאני נותן עפ"י שטר צוואה זה, הנני נותן/נת מהיום ושעה אחת קודם פטירתי. אולם, במשך כל ימי חיי, אני רשאי לחזור בי ולעשות ברכושי כטוב בעיניי.

 

 

6. את כל הכתוב לעיל, עשיתי מרצוני הטוב והגמור בדעה צלולה ומיושבת עלי כצוואת בריא הקיימת לעולם והקניתי לכל אחד ואחד מהנזכרים לעיל כל השייך לו לחלקו בקגא"ס ואגב קרקע כל דבר בקניינו באופן היותר מועיל עפ"י תוה"ק ותקון חז"ל,  ועל רכוש שאין קנין נתפס בו - כגון מלווה או מה שאיננו בעין עכשיו או שהוא דבר שלא בא לעולם וכיו"ב - ואי אפשר לקנין לחול עליו, הנני מודה בהודאה גמורה ומוחלטת שכנגד רכוש זה, כפי הסכום שיעלה רכוש זה שעה אחת קודם פטירתי, התחייבתי הן בנדר והן בתורת שעבוד הגוף, באופן שאינם מחייבים כעת לשלם את כל הסך, והשעבוד נעשה באופן המועיל ביותר ונעשה באופן שלא ישאר שום פקפוק וערעור ליורשי ולשום אדם בעולם.

 

 

7. כל ספק בלשון צוואה זו, יהיה נידון לטובת המקבל, וקבלתי על עצמי את סברת הפוסקים המקימים שטר זה.

 

 

8. כל הדברים האלו נחתמו בפני העדים דלהלן, שהם כשרים לכל דבר ואמרתי להם הוו עלי עדים וכתבו את השטר והם קנו מידי בקנין גמור אגב סודר כדת וכדין.

 

 

 

תאריך:

 

        ------------------------

        חתימת המצווה

 

 

אנו הח"מ, מעידים בזה,  כי המצווה אברהם ישראלי בעל תעודת זהות מס' 123456789 ערך  צוואה  זו מיום                            במעמד אחד ולאחר שהבין את תוכן הצוואה ואמר  כי זהו רצונו האחרון וזו צוואתו וכאשר הוא בריא בנפשו, בדעה צלולה והבין את תוכן צוואתו.

 

 

--------------------      -------------------------

עד א'  חתימה      עד ב'        חתימה

 

 

[לגבי שטר שמתפרשׂ על יותר מעמוד אחד, לכתחילה רצוי שיהיה בעמוד אחד ובמיוחד כשמדובר בצוואות או בשטרות קצרים שאפשר באופן טכני להקטין גופנים ולהכניסם לעמוד אחד. אם אין אפשרות אזי הרב פתחי חושן מצריך חתימות עדים ותאריך על כל העמוד ולא די בראשי תיבות שזו המצאה לא הלכתית. וגם על זה יש לפקפק אבל זה כנראה המינימום הנדרש להכשיר שטר במספר דפים. ראה שם בספר דיני ירושה עמוד קעא באות ה וכן בספר פתחי חושן שטרות הכרך האחרון עמוד עב בהערות. המערכת}

 

 

 

צוואה -2

שטר צוואה

 

 

כאשר לא ידע אדם את פקודתו ומידת ימיו :

 

והואיל והחלטתי לסדר צוואה זו ולמסור רצוני האחרון לכל אשר יעלה ברכושי כמפורט להלן, לאחר אריכות ימי ושנותי :

 

שרה ישראלי    תעודת זהות מס' 987654321

 

 

בהיותי בדעה צלולה ומיושבת, ומרצוני הטוב והחופשי, בלי אונס וכפיה, בהיותי  בריא  ברוחי  ובלתי  נפתה לכתוב  צוואה זו  בתרמית או בהשפעה בלתי הוגנת :

 

מצווה בזאת כדלקמן:

 

 

1. אני מבטלת בזאת כל צוואה או מסמך אחר או התחייבות אחרת בכתב או בעל פה ביחס לעיזבוני שנעשו קודם לכן ועושה במקומם צוואה זו.

 

2. כל אדם אשר עפ"י דין תורה הינו יורשי זכאי לקבל ארבעה דולר מעזבוני אם יבקש זאת.

 

3. אם ביום עוזבי את העולם, בעלי האהוב אברהם ישראלי (ת.ז. מס' 123456789) יהיה בחיים, אזי אני  מצווה כי כל כספי ורכושי, דניידי ודלא ניידי , כספים ו/או פקדונות ו/או ניירות ערך יועבר לבעלותו הבלעדית של בעלי אברהם ישראלי (ת.ז. מס' 123456789).

 

4. אם ביום עוזבי את העולם, בעלי האהוב אברהם ישראלי (ת.ז. מס' 123456789) לא יהיה בחיים, אזי אני  מצווה כי כל כספי ורכושי, דניידי ודלא ניידי,  כספים ו/או פקדונות ו/או ניירות ערך, יחולק יחולק שווה בשווה בין שלושת ילדיי האהובים.

 

- יצחק     (ת.ז. מס' 012121212)

- רבקה     (ת.ז. מס' 232323444)

- רחל     (ת.ז. מס' 233432432)

 

5. את כל מה שאני נותנת עפ"י שטר צוואה זה, הנני נותן/נת מהיום ושעה אחת קודם פטירתי. אולם, במשך כל ימי חיי, אני רשאית לחזור בי ולעשות ברכושי כטוב בעיניי.

 

6. את כל מה שאני נותנת עפ"י שטר צוואה זה, הנני נותנת לאחר קבלת הסכמה מפורשת של בעלי, ועל כך עשינו קנין כדין.

 

7. את כל הכתוב לעיל, עשיתי מרצוני הטוב והגמור בדעה צלולה ומיושבת עלי כצוואת בריא הקיימת לעולם והקניתי לכל אחד ואחד מהנזכרים לעיל כל השייך לו לחלקו בקגא"ס ואגב קרקע כל דבר בקניינו באופן היותר מועיל עפ"י תוה"ק ותקון חז"ל,  ועל רכוש שאין קנין נתפס בו - כגון מלווה או מה שאיננו בעין עכשיו או שהוא דבר שלא בא לעולם וכיו"ב - ואי אפשר לקנין לחול עליו, הנני מודה בהודאה גמורה ומוחלטת שכנגד רכוש זה, כפי הסכום שיעלה רכוש זה שעה אחת קודם פטירתי, התחייבתי הן בנדר והן בתורת שעבוד הגוף, באופן שאינם מחייבים כעת לשלם את כל הסך, והשעבוד נעשה באופן המועיל ביותר ונעשה באופן שלא ישאר שום פקפוק וערעור ליורשי ולשום אדם בעולם.

 

8. כל ספק בלשון צוואה זו, יהיה נידון לטובת המקבל, וקבלתי על עצמי את סברת הפוסקים המקימים שטר זה.

 

9. כל הדברים האלו נחתמו בפני העדים דלהלן, שהם כשרים לכל דבר ואמרתי להם הוו עלי עדים וכתבו את השטר והם קנו מידי בקנין גמור אגב סודר כדת וכדין.

 

 

תאריך:  ‏

 

 

        ------------------------

        חתימת המצווה

 

 

אנו הח"מ, מעידים בזה,  כי המצווה שרה ישראלי בעל תעודת זהות מס' 987654321 ערך  צוואה  זו מיום                            במעמד אחד ולאחר שהבינה את תוכן הצוואה ואמרה  כי זהו רצונה האחרון וזו צוואתה וכאשר היא בריאה בנפשו, בדעה צלולה והבינה את תוכן צוואתה.

 

--------------------      -------------------------

עד א'  חתימה      עד ב'        חתימה

 

 

 

צוואה -3

שטר צוואה

 

 

כאשר לא ידע אדם את פקודתו ומידת ימיו:

 

והואיל והחלטתי לסדר צוואה זו ולמסור רצוני האחרון לכל אשר יעלה ברכושי כמפורט להלן, לאחר אריכות ימי ושנותי :

 

אברהם ישראלי    תעודת זהות מס' 123456789

 

 

בהיותי בדעה צלולה ומיושבת, ומרצוני הטוב והחופשי, בלי אונס וכפיה, בהיותי  בריא  ברוחי  ובלתי  נפתה לכתוב  צוואה זו  בתרמית או בהשפעה בלתי הוגנת :

 

מצווה בזאת כדלקמן:

 

 

1. אני מבטל בזאת כל צוואה או מסמך אחר או התחייבות אחרת בכתב או בעל פה ביחס לעיזבוני שנעשו קודם לכן ועושה במקומם צוואה זו.

 

2. כל אדם אשר עפ"י דין תורה הינו יורשי זכאי לקבל ארבעה דולר מעזבוני אם יבקש זאת.

 

3. אם ביום עוזבי את העולם, אשתי האהובה שרה ישראלי (ת.ז. מס' 987654321) תהיה בחיים, אזי אני  מצווה כי כל כספי ורכושי, דניידי ודלא ניידי , כספים ו/או פקדונות ו/או ניירות ערך יועבר לבעלותו/ה הבלעדית של אשתי שרה ישראלי (ת.ז. מס' 987654321) .

 

4. אם ביום עוזבי את העולם, אשתי האהובה שרה ישראלי (ת.ז. מס' 987654321) לא תהיה בחיים, אזי אני  מצווה כי כל כספי ורכושי, דניידי ודלא ניידי,  כספים ו/או פקדונות ו/או ניירות ערך, יחולק יחולק שווה בשווה בין שלושת ילדיי האהובים.

 

  • - יצחק     (ת.ז. מס' 012121212)
  • - רבקה     (ת.ז. מס' 232323444)
  • - רחל     (ת.ז. מס' 233432432)

 

תאריך:

 

        ------------------------

        חתימת המצווה

 

אנו הח"מ, מעידים בזה, כי המצווה אברהם ישראלי בעל תעודת זהות מס' 123456789 ערך  צוואה  זו מיום                            במעמד אחד ולאחר שהבין את תוכן הצוואה ואמר  כי זהו רצונו האחרון וזו צוואתו וכאשר הוא בריא בנפשו, בדעה צלולה והבין את תוכן צוואתו.

 

--------------------      -------------------------

עד א'  חתימה      עד ב'        חתימה

 

 

5. את כל מה שאני נותן עפ"י שטר צוואה זה, הנני נותן/נת מהיום ושעה אחת קודם פטירתי. אולם, במשך כל ימי חיי, אני רשאי לחזור בי ולעשות ברכושי כטוב בעיניי.

 

 

6. את כל הכתוב לעיל, עשיתי מרצוני הטוב והגמור בדעה צלולה ומיושבת עלי כצוואת בריא הקיימת לעולם והקניתי לכל אחד ואחד מהנזכרים לעיל כל השייך לו לחלקו בקגא"ס ואגב קרקע כל דבר בקניינו באופן היותר מועיל עפ"י תוה"ק ותקון חז"ל,  ועל רכוש שאין קנין נתפס בו - כגון מלווה או מה שאיננו בעין עכשיו או שהוא דבר שלא בא לעולם וכיו"ב - ואי אפשר לקנין לחול עליו, הנני מודה בהודאה גמורה ומוחלטת שכנגד רכוש זה, כפי הסכום שיעלה רכוש זה שעה אחת קודם פטירתי, התחייבתי הן בנדר והן בתורת שעבוד הגוף, באופן שאינם מחייבים כעת לשלם את כל הסך, והשעבוד נעשה באופן המועיל ביותר ונעשה באופן שלא ישאר שום פקפוק וערעור ליורשי ולשום אדם בעולם.

 

 

7. כל ספק בלשון צוואה זו, יהיה נידון לטובת המקבל, וקבלתי על עצמי את סברת הפוסקים המקימים שטר זה.

 

 

8. כל הדברים האלו נחתמו בפני העדים דלהלן, שהם כשרים לכל דבר ואמרתי להם הוו עלי עדים וכתבו את השטר והם קנו מידי בקנין גמור אגב סודר כדת וכדין.

 

 

 

תאריך:

 

        ------------------------

        חתימת המצווה

 

 

אנו הח"מ, מעידים בזה,  כי המצווה אברהם ישראלי בעל תעודת זהות מס' 123456789 ערך  צוואה  זו מיום                            במעמד אחד ולאחר שהבין את תוכן הצוואה ואמר  כי זהו רצונו האחרון וזו צוואתו וכאשר הוא בריא בנפשו, בדעה צלולה והבין את תוכן צוואתו.

 

 

--------------------      -------------------------

עד א'  חתימה      עד ב'        חתימה

 

 

[לגבי שטר שמתפרשׂ על יותר מעמוד אחד, לכתחילה רצוי שיהיה בעמוד אחד ובמיוחד כשמדובר בצוואות או בשטרות קצרים שאפשר באופן טכני להקטין גופנים ולהכניסם לעמוד אחד. אם אין אפשרות אזי הרב פתחי חושן מצריך חתימות עדים ותאריך על כל העמוד ולא די בראשי תיבות שזו המצאה לא הלכתית. וגם על זה יש לפקפק אבל זה כנראה המינימום הנדרש להכשיר שטר במספר דפים. ראה שם בספר דיני ירושה עמוד קעא באות ה וכן בספר פתחי חושן שטרות הכרך האחרון עמוד עב בהערות. המערכת}

 

 

 

צוואה -4

צוואה  מחיים

 

(נוסח צוואה הכתובה בספר "משפטיך ליעקב")

 

בס"ד,   תאריך עברי:             תאריך לועזי:

 

אני הח"מ _____________        ת.ז. ________ המתגורר ברח' __________________, מצווה בדעה צלולה ומיושבת, ללא כל אונס וכפיה, כדלהלן:

 

א. כל רכושי מקרקעין ומיטלטלין, פיקדונות וחסכונות בבנקים, הן במטבע ישראלי והן במטבע זר, ניירות ערך, אגרות חוב, כספים, חובות שחייבים לי הן בע"פ והן בשטר, זכויות, וכל רכוש אחר שיהיה בבעלותי שעה אחת קודם פטירתי.

 

ב. את כל הנ"ל, חוץ מסך:______ שהנני משאיר לעצמי ולא יחול עליו הקנאה זו, כדי לקיים בו ירושה דאורייתא,  הנני מקנה במתנת בריא שתחול מהיום ושעה אחת קודם מיתתי, אם לא אחזור בי, כמתנה גלויה ומפורסמת, כל דבר ודבר לפי קנינו המועיל ביותר ובאופן המועיל ביותר, בהקנאה גמורה למוטבים דלהלן בחלקים שוים:

 

ג. על רכוש שאין הקניין נתפס בו, חוץ מסך:_______, הנני מודה בהודאה גמורה שאני חייב לכ"א מהמוטבים דלעיל סך השוה לחלקו ע"פ הצואה בנכסים שאין הקניין נתפס בהם, כפי שווים שעה אחת קודם פטירתי מן העולם. וקבלתי על כך אף בתורת התחייבות בקנין גמור אגב סודר מעכשיו בבי"ד חשוב דלא כאסמכתא, ושעבדתי נכסי שקניתי ומה שאני עתיד לקנות לחוב זה מטלטלי אגב מקרקעי. זמן פירעון חוב זה יהיה שעה אחת קודם מותי. חוב זה והתחייבות זו הותנו אף הם באם לא אחזור בי מצוואתי זו. ביטול או חזרה של חלק מצוואה זו לא יבטל את חלקה האחר.

 

כל הדברים הנזכרים, נעשה בהם קנין המועיל ביותר ובאופן המועיל ביותר, וקבלתי על עצמי את סברת הפוסקים המקיימים שטר זה. וכל ספק בלשון השטר יהיה נידון לטובת המקבל וידו תהיה על העליונה.

 

זאת היא צוואתי האחרונה, והיא מבטלת כל צואה קודמת שכתבתי, אם ישנה כזו. התנתי תנאי במתנה זו שאני יכול לחזור בי ממנה בכל עת שארצה. חזרה מצואה  זו יכולה להיות אך ורק ע"י שטר צואה אחר, החתום בחתימת ידי ובעדים כשרים המעידים כי קבלתי בקנין, וכן שהייתי בדעה צלולה בזמן כתיבת הצואה החדשה.

 

ולראיה וקנין באתי על החתום:

 

     __________________

 

 היום:________________

 

אנו החתומים מטה:

 _____________________      ת.ז. ________________

 

_____________________      ת.ז. ________________

 

מאשרים בזה כי הופיע בפנינו __________________ ת.ז._________  בבקשה שנערוך לו צואה ע"פ רצונו. הנ"ל הקנה בפנינו בקניינים ע"פ דין תורה, וכן חתם בפנינו, בהיותו בדעה צלולה.

 

ולראיה באנו על החתום:

 

____________            ______________        היום,  ______________

 

 

צוואה -5

שטר צוואה

 

(נוסח הרב ח שלמה שאנן / תחומין ח)

 

היות ואין אדם יודע יום פקודתו, והיות וברצוני לסדר צוואה ולהביע רצוני האחרון והוראותיי מה ייעשה ברכושי, לכן אני החתום מטה:

 

____________________ בן ____________, ת"ז ____________

 

כתובת ___________________________________________

 

ובהיותי בדעה צלולה, שפויה ומיושבת עלי ומוכשרת מכל הבחינות הדרושות על-פי דין תורה והחוק, מצווה בזה ברצוני הטוב והגמור, בלי אונס והכרח כלל וכלל, כדלהלן: -

 

א.  הנני מבטל בזה כל צוואה אחרת שנעשתה על ידי באיזה זמן מן הזמנים; ואין שום תוקף לשום צוואה אחרת או תעודה אחרת, מלבד לצוואתי הנוכחית הזאת. וכל זמן שלא אבטל או אשנה שטר צוואה זו בכתב, בחתימתי ובחתימת שני עדים, או באופן חוקי אחר - יעמוד שטר צוואה זו בתוקפו ובחזקתו, כתוקף של שטר צוואה בריא, ובתוקף שטרות דנהיגין בישראל העשויים עפ"י תקנת חז"ל, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, וכתוקף שטרי צוואה המוכרים עפ"י דין תורתנו הקדושה ועל פי החוק האזרחי במדינת ישראל לפי פקודת הירושות, או לפי כל חוק אזרחי אחר שיבוא במקום החוק הזה.

 

ב.  כל מה שאני נותן לזוכים עפ"י שטר זה, הנני נותן במתנה גמורה ושלמה, מהיום ולשעה אחת קודם פטירתי, על מנת שלא אחזור בי עד אז אלא ע"י צוואה או שטר ביטול צוואה כשרים וחתומים על ידי ועל ידי שני עדים, או באופן חוקי אחר. ובתנאי כתנאי בני גד ובני ראובן: אם לא אחזור בי כנ"ל, יחול הקניין מהיום ולשעה אחת קודם פטירתי; ואם אחזור בי כנ"ל, לא יחול הקניין לגבי כל דבר אשר אחזור בי. ובכל מקום שבו הנני מזכיר בשטר צוואה זה זכייה ומתנה לזוכים, הרי הוא לפי התנאי הזה.

 

ג . הנני נותן כל רכושי הרשום  על שמי, כולו או חלקו, וכן את כל מטלטלי ונכסי דניידי שלי, וכל רכוש אחר כגון כספים במזומן, השקעות במניות, אגרות-חוב, חסכונות לזמן ארוך, מלוות ממשלתיים וכדומה הרשומים על שמי, כולו או חלקו:

 

לאשתי _____________________ בת __________, ת"ז ____________

 

הגרה ב _______________________________,

 

במתנה גמורה ולא כאפוטרופוס.

 

ד . ובמקרה ויום פקודת אשתי הנ"ל יגיע בעודי בחיים, אני נותן את כל רכושי שיהיה לי, במתנה גמורה לשלשת ילדי בחלקים שווים:

 

1. לבתי ______________ ת"ז _____________ מ _________________________.

2. לבני ______________ ת"ז _____________ מ _________________________.

3. לבני ______________ ת"ז _____________ מ _________________________.

 

מהיום ולשעה אחת קודם פטירתי, על מנת שלא אחזור בי, ובתנאי כתנאי בני גד ובני ראובן: אם לא אחזור בי, יחול הקניין מהיום ולשעה אחת קודם פטירתי; ואם אחזור בי, לא יחול הקניין לגבי כל דבר אשר אחזור בי.

 

ה. האמור בסעיפים ג-ד לא יכלול כל נכסי דלא ניידי או כל רכוש אחר כגון: השקעות, וחסכונות הרשומים כבר על שם אחד מילדינו או נכדינו, או שארשום בעתיד על שם אחד מהם. רק מה שיהיה רשום על שמי בזמן פטירתי, יחולק שווה בשווה, כאמור בסעיף ד./

 

ו.  כל הכתוב לעיל עשיתי וערכתי מרצוני הטוב והגמור, ובדעה צלולה ומיושבת כצוואת בריא הקיימת לעולם, שתחול שעה אחת קודם פטירתי, כל זמן שלא אערוך צוואה אחרת מקוימת כדין תורה, או אבטל צוואה זו בפני עדים כחוק. והקניתי לכל השייך בכתיבה ומסירה וקניין גמור ושלם אגב קרקע - כל דבר בקנינו באופן היותר מועיל עפ"י דיני תורתנו הקדושה ותקנות חז"ל ועפ"י חוקי המדינה. ועל רכוש שאין קניין נתפס בו - כמו מלוה על פה שאיננו עתה בעין, או רכוש שלא בא לעולם עדיין וכיו"ב - הנני מודה בהודאה גמורה וחלוטה, שכנגד זה כפי הסכום שיעלה שעה אחת קודם פטירתי אני מתחייב לזוכים הנ"ל מעתה, הן בנדר והן בתורת שעבוד, באופן שאני מחויב כבר עתה לשלם כל סכום. והשעבוד נעשה באופן המועיל, והכל נעשה באופן שלא יישאר שום פקפוק וערעור מצד יורשי ולא משום אדם בעולם, וגם נעשה בקניין גמור ושלם אגב סודר, במנא דכשר למקניא ביה שקנו אחרים מידי על כל הנזכר, בלי שום טענות אסמכתא או כל טענה אחרת לבטל הצוואה או הקניין והשעבוד. ושטר זה נעשה בפרסום, ולא במילתא טמירתא, ובאופן היותר מועיל עפ"י דיני תורתנו הקדושה.

 

ז.  אני מברך את אשתי, ילדינו ומשפחותיהם, שיזכו לחיים טובים וארוכים, מתוך בריאות טובה ונחת מצאצאיהם. בקשתי האחרונה היא, שישרור שלום אמת ביניהם כל ימי חייהם.

 

 

כל זה ערכתי ועשיתי בדעה צלולה ומיושבת בצוואת בריא מעתה שיחול שעה אחת קודם מותי, שלא לשנות ולא לחזור מצוואתי והודאתי מעתה ועד עולם, רק ע"י צוואה אחרת או ביטול צוואה זו אם תעשה כדין תורה בזמן מאוחר מצוואה זו.

 

 

ועל הכתוב כנאמר כאן, לאחר שקראתי והבנתי את תוכנו, חתמתי את שמי, פה ___________, בתאריך: _________________.

 

שם המצווה וחתימתו

________________

 

והננו חותמים ומאשרים בזה כי המצווה הנ"ל חתם בפנינו על שטר צוואה זה לאחר שהצהיר בפנינו כי זו צוואתו ובזה אנו חותמים בתור עדים לצוואה בנוכחות של המצווה הנ"ל ובנוכחות כל אחד מאיתנו.

 

שם ___________ ת"ז__________________ כתובת ____________________

 

שם ___________ ת"ז__________________ כתובת ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

צוואה -6

בס"ד

נוסח שטר מתנת בריא

 

(נוסח צוואה הכתובה בספר מנחת יצחק חלק ז סימן קלב)

 

בעזהשי"ת בפנינו עדים ח"מ אמר לנו ___________________ בן ________________: הוו עלי עדים כשרים ונאמנים וקנו ממני בקנין גמור אגב סודר במנא דכשר למקניא בי'. ואני מודה בזה בפניכם, כמודה בב"ד חשוב וראוי בהודאה גמורה, בהיותי עתה איש בריא ובדעתי הצלולה והמיושבת כשאר בני אדם ההולכים בשוק ויודע לשאת ולתת ככל בני אדם. ואני אומר לכם, כתבו שטר זו במתנת בריא ככל הפרטים שאני מסדר לפניכם בזה מה שיעשה בהוני ורכושי לאחר אריכות ימים ושנים. ושטר זו כתבוהו בשוקא וחתמוהו בברא ויהא מועיל ע"פ דת תורתנו הקדושה בכל אופן היותר מועיל כדין מתנת בריא.

 

והותנה בפירוש ממני בכל תוקף דין תורתנו הקדושה, שאם ימצא איזה פרט בשטר מתנה זו שלא יספיק לו הקנין מהקנינים על פי דין תורה, לא יגרע בשביל כך הכח מיתר הדברים הנקנין לכל הזוכין ע"פ שטר זו במאומה, וכל ספק שיולד בכח הקנין של שטר מתנה זו, יהיה הספק לצד המקיים את השטר בכל הפרטים הנבחרים לטובתם של הזוכים.

 

וכן הותנה בפירוש ממני, שיש לי הזכות לחזור בי משטר מתנת בריא זו כל ימי חיי עד שעה אחת קודם פטירתי, ואם לא אחזור בי במשך כל ימי חיי תהיינה המתנות מעתה ומעכשיו עד שעה אחת קודם פטירתי, ואני מבטל כל מיני ערעורים מצד באי כחי הבאים לערער על שטר זו אפילו ע"י שטרות, כי אינם נחשבים כלפי גילוי - דעת של שטר זו.

 

הריני מחלק כל נכסי _______ חלקים, והיינו לבני ___________ ולבנותי ______________ אני נותן לכל אחד ואחד חלק אחד. ובזה אפרט את כל נכסי אשר אני מחלק, ואלו הן:

 

(א) ____________________________

 

(ב) __________________________

 

לאשתי מרת ____________ בת _________________ אני נותן הפירות של כל רכושי במשך חיים חיותה.

 

ואני ממנה את ________ בן __________ המכונה ________ בן __________ ואת ________ בן __________ המכונה ________ בן __________ על רכושי, ולהם הקנתי את כל הנ"ל ועשיתי אותם ליד זוכה באופן היותר טוב, ואם יעדר ח"ו אחד מן האפוטרופסים, יהא כל הכח הזה בידי האפוטרופוס הנשאר בחיים, והרשות בידו למנות אפוטרופוס אחר או למלא את הדברים לבדו. ואני פוטר את האפוטרופסים משבועה או מגרם שבועה וכו'.

 

את כל זה אמר לפנינו ________ בן __________ מרצונו הטוב והגמור בתורת מתנת בריא מעכשיו עד שעה אחת קודם פטירתו, ויהא מועיל שטר מתנה זו ע"פ ד"ת וכנעשה ע"פ תיקוני חז"ל כל זמן שלא תמצא שטר מתנה מאוחרת בחתימת ידי מן זמן שטר זו ושמכחשת תוכן שטר זו. גם אמר לפנינו בלשון הזה: אני מודה בפניכם בתורת הודאה גמורה, שכל הנזכר לעיל הקנתי מעכשיו ולאחר אריכות ימים ושנים כל דבר לפי קנינו הראוי לו.

 

ועוד אמר לנו ________ בן __________ הנ"ל: אני מודה בפניכם כמודה בב"ד חשוב וראוי בהודאה גמורה, איך שיש בידי ממון של רעיתי ________ בת __________ שתחי' ובנותי ________ בת __________ ו________ בת __________  סך ______________________ ומחויב אני לשלם להן סך הנ"ל ע"פ התנאים המבוארים להלן, וכן התנתי עמהן, שזמן פרעון חוב הנ"ל לא יחול עלי אלא שעה אחת קודם מותי, וכשיגיע הזמן ההוא אין אני מבקש ושואל זמן אחר כלל, רק שמחויב אני ובא כחי אז לשלם כל סך הנ"ל לאשתי ובנותי הנ"ל, וכל נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אני למקני, נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות, יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון חוב הנ"ל, ואפילו מן גלימא דעל כתפאי, בחיים ולבתר חיים מן יומא דנן ולעולם. אכן תנאי התנתי עמהן, שאם ירצו בני הזכרים ליתן להן חלק מכל עזבוני כמפורש לעיל, אף מאותם שלא היה חלות להקנינים הנ"ל על פי דת תורתנו הקדושה, הם פטורים מלשלם סך הנ"ל, אע"פ שלא יגיע אותו חלק לכדי ערך סך הנ"ל, מ"מ יהא המותר מתנה בידי היורשים שלא לתבעם לעולם, אבל אם יעברו יורשי, שלא יתנו להן כשירדו לנחלה לחלוק, אז מחויבים הם לשלם להן כל סך הנ"ל עד גמירא.

 

וכ"ז הותנה בתנאי כפול בהן קודם ללאו ובתנאי קודם למעשה ובדבר שאפשר לקיימו ממש כתנאי בני גד ובני ראובן לכל הלכותיו, וקנינא מיניה אנן סהדי אגב סודר במנא דכשר למיקניה ביה לאשר ולקיים ככל הנ"ל.

 

וכל זה נעשה בתוקף כל שט"ח והודאות דנהיגי בישראל העשוי כתקנת חז"ל, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא ובביטול כל מודעות שמסר על שטר זו ובקנין אגב סודר ובמנא דכשר למיקניה ביה ככל מה דכתוב ומפורש לעיל, והכל שריר ובריר וקיים.

 

ובאנו על החתום היום יום ___________ לחודש ______________ שנת ____________ פה ק"ק ____________________

 

עד _____________________

 

עד______________________

 

 

צוואה -7

 

בס"ד

נוסח שטר צוואת בריא

 

נוסח צוואה הכתובה בספר פתחי חושן דיני ירושה ואישות עמוד קעה

 

 

אני הח"מ _________________

 

ברצוני שבחלק מנכסי המפורטים להלן יזכו לאחר אריכות ימי ושנותי האנשים והמוסדות המפורטים להלן, ואני כותב צוואה זו בדיעה צלולה ומתוך רצוני הטוב.

 

אני מבטל בזה כל הצוואות שעשיתי וציוויתי עד היום ואני חוזר בי מהם, וצוואה זו תהיה תקיפה כל זמן שלא אחזור בי או כל זמן שלא אעשה צוואה אחרת שתבטל צוואה זו כולה או מקצתה עפ"י דין תוה"ק.

 

בכדי שצוואה זו תהיה תקיפה עפ"י דיני ישראל, הריני מודה בהודאה גמורה שהקניתי במתנה גמורה מתנת בריא גלויה ומפורסמת, מהיום אם לא אחזור בי עד שעה אחת קודם מותי את גוף הנכסים המפורטים להלן לאנשים המפורטים להלן כל דבר לפי קנינו המועיל ביותר עפ"י דין תורה ותקנת חז"ל, ובפירות יזכו לאחר מיתתי, ואם יש דבר שאין קנין מועיל בו לא יגרע מתוקף הקניינים בשאר דברים שמועיל בהם קנין.

 

בכל ספק בפירוש צוואה זו תהיה יד הזוכים על העליונה וכן בכל ספק התלוי במחלוקת ידונו בזה עפ"י דעת הפוסקים המקיימים צוואה זו.

 

נכס פלוני _________________________________ אני נותן לפלוני _________________

 

נכס פלוני _________________________________ אני נותן לפלוני _________________

 

שאר נכסי שלא נכללו בצוואה זו יתחלקו בין יורשי כדיני ירושה עפ"י תוה"ק.

 

הנני מודה בזה הודאה גמורה ודלא כהשטאה ודלא כהשבעה שיש בידי ממון של _______________ בסך _________ שהלוו לי במזומנים והרי הם עלי ועל יורשי אחרי בחוב גמור, והתניתי עמם שזמן פירעון  חוב הנ"ל לא יחול ולא יגיע להנ"ל אלא שעה אחת קודם מותי, ואין לשום אדם בעולם לטעון שום טענה הגורעת שטר זה.

 

והתניתי עם הזוכים הנ"ל שכשיגיע זמן פרעון החובות הנ"ל ויתרצו יורשי לתת להם הנכסים והסכומים המפורטים בצוואה זו, או שאחזור בי מצוואה זו, יהיו יורשי פטורים מלפרוע חובות הנ"ל שע"מ כן הלוו לי, והמעות הם מתנה בידי.

 

כל תנאי שבצוואה זו נעשה כחומר כל תנאים העשויים כתיקון חז"ל וכתנאי בני גד ובני ראובן.

 

צוואה זו נעשתה בפני עדים כשרים החתומים למטה, ואמרתי להם הוו עלי עדים על כל האמור לעיל, וזכו בשטר זה עבור כל הזוכים שבצוואה זו, וקנו ממני קנין גמור אגב סודר במנא דכשר למקניא ביה, על כל הנ"ל ועבור כל הזוכים הנ"ל שבצוואה זו באופן המועיל ביותר, וכאילו נעשה בב"ד חשוב, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי שטרות, ובביטול מודעי וכו'.

 

וע"ז באתי על החתום  היום __________________ נאום ________________.

 

אנו החתומים מטה מאשרים בזה שהמצווה הנ"ל __________________ בהיותו בדיעה צלולה ומרצונו הטוב אמר להו הוו עלי עדים על כל הנ"ל, ובפנינו חתם על שטר זה וזכינו בשטר זה עבור הזוכים המפורטים לעיל, וקנינו ממנו בקגא"ס על כל האמור לעיל וזכינו עבור כל הזוכים הנ"ל, כמפורש בשטר זה, היום _________________

נאם __________________ עד

נאם __________________ עד

 

 

צוואה הדדית -בעל

שטר צוואה

 

 

כאשר לא ידע אדם את פקודתו ומידת ימיו :

 

והואיל והחלטתי לסדר צוואה זו ולמסור רצוני האחרון לכל אשר יעלה ברכוש שלי כמפורט להלן, לאחר אריכות ימים ושנים :

 

אני: פלוני בן פלוני   (ת.ז. מס' 111111111)

 

בהיותי בדעה צלולה ומיושבת, ומרצוני הטוב והחופשי, בלי אונס וכפיה, בהיותי  בריא  ברוחי  ובלתי  נפתה לכתוב  צוואה זו  בתרמית או בהשפעה בלתי הוגנת :

 

מצווה בזאת כדלקמן:

 

 

1. אני מבטל בזאת כל צוואה או מסמך אחר או התחייבות אחרת בכתב או בעל פה ביחס לעיזבוני שנעשו קודם לכן ועושה במקומם צוואה זו.

 

 

2. כל אדם אשר עפ"י דין תורה הינו יורש שלי זכאי לקבל ארבעה דולר מעזבוני אם יבקש זאת.

 

 

3. אם ביום עוזבי את העולם, אשתי פלונית בת פלונית תהיה בחיים, אזי אני מצווה כי כל כספי ורכושי, דניידי ודלא ניידי, כספים ו/או פקדונות ו/או ניירות ערך, יועברו לבעלותה הבלעדית של אשתי.

 

 

4. אם ביום עוזבי את העולם, אשתי לא תהיה בחיים , אזי אני  מצווה כי כל כספי ורכושי, דניידי ודלא ניידי,  כספים ו/או פקדונות ו/או ניירות ערך, יחולקו שווה בשווה בין ארבעת ילדינו.

 

 

5. את כל מה שאני נותן עפ"י שטר צוואה זה, הנני נותן מהיום ושעה אחת קודם פטירתי. אולם, במשך כל ימי חיי, אני רשאי לחזור בי ולעשות ברכושי כטוב בעיניי.

 

 

6. את כל הכתוב לעיל, עשיתי מרצוני הטוב והגמור בדעה צלולה ומיושבת עלי כצוואת בריא הקיימת לעולם והקניתי לכל אחד ואחד מהנזכרים לעיל כל השייך לו לחלקו בקגא"ס ואגב קרקע כל דבר בקניינו באופן היותר מועיל עפ"י תוה"ק ותקון חז"ל,  ועל רכוש שאין קנין נתפס בו - כגון מלווה או מה שאיננו בעין עכשיו או שהוא דבר שלא בא לעולם וכיו"ב - ואי אפשר לקנין לחול עליו, הנני מודה בהודאה גמורה ומוחלטת שכנגד רכוש זה, כפי הסכום שיעלה רכוש זה שעה אחת קודם פטירתי, התחייבתי הן בנדר והן בתורת שעבוד הגוף, באופן שאינם מחייבים כעת לשלם את כל הסך, והשעבוד נעשה באופן המועיל ביותר ונעשה באופן שלא ישאר שום פקפוק וערעור ליורשי ולשום אדם בעולם.

 

 

7. כל ספק בלשון צוואה זו, יהיה נידון לטובת המקבל, וקבלתי על עצמי את סברת הפוסקים המקימים שטר זה.

 

 

8. כל הדברים האלו נחתמו בפני העדים דלהלן, שהם כשרים לכל דבר ואמרתי להם הוו עלי עדים וכתבו את השטר והם קנו מידי בקנין גמור אגב סודר כדת וכדין.

 

 

9. צוואה זו שלי נערכה ונחתמה על ידי, יחד עם צוואה הדדית שאשתי ערכה וחתמה עליה, באותו מעמד.

 

 

תאריך: ‏‏

 

      _______________

      חתימת המצווה

 

אנו הח"מ, מעידים בזה, כי המצווה פלוני בן פלוני (ת.ז. מס' 111111111) ערך  צוואה זו מיום ‏‏           ולאחר שהבין את תוכן הצוואה ואמר  כי זהו רצונו האחרון וזו צוואתו וכאשר הוא בריא בנפשו, בדעה צלולה והבין את תוכן צוואתו.

 

 

 

--------------------       -----------------------

 

עד א' חתימה                   עד ב' חתימה

 

 

 

 

צוואה הדדית -אישה

שטר צוואה

 

 

כאשר לא ידע אדם את פקודתו ומידת ימיו :

 

והואיל והחלטתי לסדר צוואה זו ולמסור רצוני האחרון לכל אשר יעלה ברכוש שלי כמפורט להלן, לאחר אריכות ימים ושנים :

 

אני: פלונית בת פלונית ( ת.ז. מס' 222222222)

 

בהיותי בדעה צלולה ומיושבת, ומרצוני הטוב והחופשי, בלי אונס וכפיה, בהיותי  בריאה  ברוחי  ובלתי  נפתית לכתוב  צוואה זו  בתרמית או בהשפעה בלתי הוגנת :

 

מצווה בזאת כדלקמן:

 

 

1. אנו מבטלת בזאת כל צוואה או מסמך אחר או התחייבות אחרת בכתב או בעל פה ביחס לעיזבוני שנעשו קודם לכן ועושה במקומם צוואה זו.

 

 

2. כל אדם אשר עפ"י דין תורה הינו יורש שלי זכאי לקבל ארבעה דולר מעזבוני אם יבקש זאת.

 

 

3. אם ביום עוזבי את העולם, בעלי פלוני בן פלוני יהיה בחיים, אזי אני מצווה כי כל כספי ורכושי, דניידי ודלא ניידי, כספים ו/או פקדונות ו/או ניירות ערך, יועברו לבעלותו הבלעדית של בעלי.

 

 

4. אם ביום עוזבי את העולם, בעלי לא יהיה בחיים , אזי אני  מצווה כי כל כספי ורכושי, דניידי ודלא ניידי,  כספים ו/או פקדונות ו/או ניירות ערך, יחולקו שווה בשווב בין ארבעת ילדניו.

 

 

5. את כל מה שאני נותנת עפ"י שטר צוואה זה, הנני נותנת מהיום ושעה אחת קודם פטירתי. אולם, במשך כל ימי חיי, אני רשאית לחזור בי ולעשות ברכושי כטוב בעיניי.

 

 

6. את כל הכתוב לעיל, עשיתי מרצוני הטוב והגמור בדעה צלולה ומיושבת עלי כצוואת בריא הקיימת לעולם והקניתי לכל אחד ואחד מהנזכרים לעיל כל השייך לו לחלקו בקגא"ס ואגב קרקע כל דבר בקניינו באופן היותר מועיל עפ"י תוה"ק ותקון חז"ל,  ועל רכוש שאין קנין נתפס בו - כגון מלווה או מה שאיננו בעין עכשיו או שהוא דבר שלא בא לעולם וכיו"ב - ואי אפשר לקנין לחול עליו, הנני מודה בהודאה גמורה ומוחלטת שכנגד רכוש זה, כפי הסכום שיעלה רכוש זה שעה אחת קודם פטירתי, התחייבתי הן בנדר והן בתורת שעבוד הגוף, באופן שאינם מחייבים כעת לשלם את כל הסך, והשעבוד נעשה באופן המועיל ביותר ונעשה באופן שלא ישאר שום פקפוק וערעור ליורשי ולשום אדם בעולם.

 

 

7. כל ספק בלשון צוואה זו, יהיה נידון לטובת המקבל, וקבלתי על עצמי את סברת הפוסקים המקימים שטר זה.

 

 

8. כל הדברים האלו נחתמו בפני העדים דלהלן, שהם כשרים לכל דבר ואמרתי להם הוו עלי עדים וכתבו את השטר והם קנו מידי בקנין גמור אגב סודר כדת וכדין.

 

 

9. צוואה זו שלי נערכה ונחתמה על ידי, יחד עם צוואה הדדית שבעלי, פלוני בן פלוני, ערך וחתם עליה, באותו מעמד.

 

 

 

תאריך: ‏‏

 

      _______________

      חתימת המצווה

 

 

אנו הח"מ, מעידים בזה, כי המצווה פלונית בת פלונית ( ת.ז. מס' 222222222) ערכה צוואה זו מיום   ולאחר שהבינה את תוכן הצוואה ואמרה  כי זהו רצונה האחרון וזו צוואתה וכאשר היא בריאה בנפשו, בדעה צלולה והבינה את תוכן צוואתה.

 

 

--------------------       -----------------------

 

עד א' חתימה                   עד ב' חתימה

 

 

 

חוזה שכירות -1

חוזה השכרת דירה

 

ספר עמק המשפט

 

קובץ "נוסחאות חוזים ושטרות"

 

בין:

 

_____________ ת"ז _____________

 

_____________ ת"ז _____________

 

           כתובת:  _________________________________

 

            שניהם יחד וכל אחד לחוד (להלן  "המשכירים")

 

ובין :

 

_____________ ת"ז _____________

 

_____________ ת"ז _____________

 

           כתובת:  _________________________________

 

שניהם יחד וכל אחד לחוד (להלן  "השוכרים")

 

 

הואיל:  והמשכירים מצהירים ומאשרים שהם המחזיקים ובעלי זכויות השימוש וההחזקה הבלעדיים בדירה בת ____ חדרים, מטבח, שירותים, מרפסות, בקומה ___ רח' ___________________ מס' ____ בעיר __________________, הכוללת ריהוט וציוד כדלהלן _________________ , חניה צמודה, והם רשאים עפ"י זכויותיהם בדירה להשכירה [להלן "הדירה"].

 

 

והואיל:  וברצון המשכירים להשכיר לשוכרים את הדירה כולל זכויות השימוש וההחזקה בה, ובציוד והריהוט שבה, ובחניה, והואיל ואף השוכרים מעוניינים לשכרה, הכל על פי תנאי חוזה זה.

 

 

והואיל:  והצדדים מסכימים כי השכירות לא תהיה מוגנת בחוקי הגנת הדייר, ולא יחולו על הדירה שום חוקים הקשורים להגנת הדייר או חוקים שיבואו במקומם.

 

 

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן.

 

 

הצהרות ומטרות.

 

1. המבוא לחוזה וההצהרות המוזכרות בו [והנספח] הינם חלק בלתי נפרד מהחוזה, והפרתם תחשב להפרת החוזה.

 

2. השוכרים מצהירים ומאשרים כי ראו את הדירה ואת הריהוט והציוד הכלולים בה, ומצאוה מתאימה למטרותיהם והם מעוניינים לשכרה, במצבה ותכונותיה כפי שהיא.

 

3. חוזה זה מהווה ומוכיח את מלא ההסכמה וגמירות הדעת בין הצדדים, וכולל את כל ההסכמות שנידונו לפני החתימה ומבטל נושאים שנידונו לפני חתימת החוזה ולא פורטו במפורש בחוזה, וכל שינוי ו/או ויתור בחוזה זה יחייב רק אם יהיה במסמך חתום כדין ע"י שני הצדדים.

 

4. מטרת השכירות היא למגורי השוכרים ומשפחתם / לעסק _____________, והשוכרים אינם רשאים לעשות בה שימוש אחר, ללא הסכמה בכתב מהמשכירים.

 

 

הקנאת המושכר, זמן השכירות, סדרי התשלומים.

 

5. המשכירים, משכירים בזה את הדירה לשוכרים, למשך  ____________ החל מיום ___________ ועד יום _________ תמורת סך ¬_____$ [במילים ____________ דולר ארה"ב] לחודש, והשוכרים מתחייבים לשלם את דמי השכירות במזומנים עבור כל  חדשים, מראש, דהיינו לא יאוחר מיום לפני תחילת מועד ה ____ חדשים הבאים.

 

 

אופציה.

 

6. [א] במקרה שהשוכרים ירצו להאריך את תקופת השכירות, מתחייבים המשכירים להשכיר לשוכרים את הדירה ל _____ נוספת / נוספים, ובתנאי שהשוכרים יודיעו על רצונם למשכירים בכתב לא יאוחר מחודשיים לפני תום השכירות.

 

[ב] במקרה של הארכה מתחייבים השוכרים לשלם בתקופת ההארכה סך __________ $ [במילים _____________ דולר ארה"ב] לחודש, ופרט לכך [ולזכות אופציה נוספת] יחולו על תקופת ההארכה כל תנאי החוזה.

 

 

חובות ומגבלות השוכר.

 

7. השוכרים אינם רשאים להשכיר ו/או לתת לצד ג' כל שהוא את הדירה, ו/או זכות בה, ללא הסכמה בכתב מהמשכירים, כמו כן הם אינם רשאים להוציא או להשאיל את הריהוט שבדירה או חלקו.

 

8. השוכרים אינם רשאים לעשות שינויים ותוספות למיניהם בדירה ובקירותיו החיצונים ללא הסכמה בכתב מהמשכירים, ואם על אף האמור עשו כן השוכרים, יהיו שייכים השינויים ו/או התוספות הנ"ל למשכירים, בלי שיצטרכו לתת תמורה כל שהיא לשוכרים, ובמקרה שהשינויים ו/או התוספות יגרמו לנזק או להוצאות כל שהם מתחייבים השוכרים לשאת בהם.

 

9. [א] השוכרים מתחייבים לשלם ארנונה, מים, חשמל, גז, טלפון [שהמשכירים מתחייבים להשאיר ו/או להתקין בו], תשלום שוטף לוועד הבית [למעט הוצאות הקשורות לשיפוץ ואחזקת תקינות הבנין, כגון  זיפות הגג, סיוד קירותיו, מעקותיו], מס עסקים, מס ערך

מוסף  אם יחול על המושכר  ביול החוזה.

 

[מצב המונים ביום תחילת השכירות, מים __________

 

חשמל ____________

 

גז ____________

 

טל. ____________

 

[ב] דמי תיווך מתחייבים ____________ לשלם. שכר טירחת עו"ד מתחייבים ___________ לשלם.

 

הסדרת הרשיונות וההיתרים למיניהם מוטלים על ___________________.

 

 

10. השוכרים מתחייבים להחזיק את המושכר ואת הציוד והריהוט שבו במצב טוב, ולעשות בו שימוש הוגן וזהיר, ולא לעשות ו/או לגרום נזקים למיניהם לדירה ולשכניה.

 

 

11. המשכירים זכאים לבקר בדירה מדי תקופה סבירה ולאחר תיאום מראש עם השוכרים, בכדי לבדוק קיום הוראות החוזה על ידי השוכרים, ובכדי לבצע בדירה תיקונים נצרכים כל שהם, והם אף זכאים להשאיר לעצמם [לאבטחת אפשרות מימוש סעיף זה] עותק מפתח/ות הדירה.

 

 

12. [א] השוכרים מתחייבים לפנות בתום תקופת השכירות את הדירה ולהעמידו לרשות המשכירים כשהיא נקיה ופנויה מכל אדם ו/או חפץ השייכים לשוכרים, ולהחזיר את כל המפתחות.

 

[ב] תמורת כל יום איחור בהחזרת המושכר מתחייבים השוכרים לשלם למשכירים דמי שכירות בסך של __________$ [במילים ______________________ דולר ארה"ב], בנוסף לכך רשאים המשכירים לנתק את הטלפון, ו/או המים, ו/או הגז, ו/או החשמל, בכדי לאלץ את השוכרים לפנות את הדירה.

 

 

13. השוכרים מתחייבים להחזיר את הדירה למשכירים כשהיא מסוידת, והינה באותו המצב שהיתה בשעת תחילת השכירות  למעט בלאי סביר, ולמעט קילקולים שאינם באחריות השוכרים על פי תנאי סעיף י"ד, והינם מתחייבים לשלם מכספם כל סכום שיידרש לשם החזרת המושכר למצבו בתחילת השכירות, [למען הסר כל צל של ספק מובהר שהתחייבות זו כוללת תיקונים ו/או החלפות של כל חלק ו/או חפץ ו/או פריט בבית, שנפגם].

 

תיקונים וקלקולים במושכר.

 

14. [א] המשכירים מתחייבים לתקן בדירה כל פגם ו/או קלקול בין שהוא קיים בזמן מסירת הדירה ובין שנוצר אח"כ כתוצאה משימוש רגיל וסביר ע"י השוכר, או כתוצאה מאונס כל שהוא [אפי' אונס שאינו גמור כגון גניבה] וכל זאת בתנאי שהפגם ו/או הקלקול מונע ו/או מגביל את השוכרים מלהשתמש בדרך השימוש המקובלת בדירה, אולם הוסכם שתיקון סתימות באינסטלציה מוטלת על השוכרים.

 

[ב] במידה והפגם ו/או הקלקול ו/או הנזק נוצרו על ידי רשלנות וכל שכן פשיעת [או בידיים ממש] השוכר ו/או אחד מבני ביתו ו/או אורחיו, אזי חובת התיקון מוטלת על השוכרים, והם מתחייבים לעשות זאת.

 

[ג] כשחובת התיקון מוטלת על המשכירים אזי הם מתחייבים לעשות זאת תוך זמן סביר מיום שהשוכר דרש זאת.

כשחובת התיקון מוטלת על השוכרים אזי הם מתחייבים לעשות זאת עד תום תקופת השכירות.

 

[ד] לא תיקנו החייבים את המוטל עליהם [על פי תנאי חוזה זה] רשאים הצד השני לבצע את התיקון על חשבונם, והצד החייב בתיקון מתחייב לשלם לצד המתקן את כל ההוצאות תוך שבוע מיום דרישת הצד המתקן זאת ממנו, בכתב.

 

 

הפרת החוזה, שיק בטחון, [כתובות].

 

15. [א] צד שיפר את החוזה מתחייב לשלם לצד הנפגע סך ______$ [במילים ____________________ דולר ארה"ב] וזאת כקנס ו/או כפיצוי, בנוסף לכך הוא מתחייב לשלם לו את ההפסדים וההוצאות ומניעת הרווחים [הודאיים] אם הם יהיו יותר מהסך הנ"ל.

 

ב] בנוסף לאמור בס"ק א' הרי אם השוכר מפר את התחייבויותיו בקשר למועד תשלום דמי השכירות, יוכל המשכיר לדרוש את פינוי הדירה ע"י השוכר, כמו כן הוא יוכל לדרוש מהשוכר [במקרה שאינו רוצה לדרוש את פינוי הדירה] שישלם תוך 7 ימים את מלוא דמי השכירות עד סוף התקופה, והשוכר מתחייב לשלם זאת.

 

[ג] קבלת דמי השכירות ע"י המשכיר במקרה של הפרת החוזה לא תיחשב כויתור ו/או מחילה של זכויות המשכיר כתוצאה מההפרה, או כהסכמה להפרת החוזה.

 

 

16. [א] השוכרים מוסרים בזה 3 שיקים פתוחים בחתימת השוכר, למשכירים [או ל ___________________________ מעיר ________________ שהוא נאמן על הצדדים] [בצירוף כתיבת "למוטב בלבד  לא עביר ולא סחיר" וסימון "קרוס" [//], ומאחורי השיקים יכולים לכתוב "פקדון עבור אבטחת ביצוע חוזה שכירות"], שמטרתם להבטיח את ביצוע התחייבויות השוכרים, שעל פי תנאי חוזה זה, ו/או על פי הדין, כך שבכל מקרה שהשוכרים לא יקיימו התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיהם, ובעקבות זה יגיע למשכירים תשלום כל שהוא, יהיו המשכירים [בעצמם, או ע"י הנאמן הנ"ל] זכאים למלא את הסכום בשיק ו/או בשיקים, ולהגישם לגביה.

 

[ב] בתום השכירות ובתנאי שהשוכרים מילאו את כל חיוביהם שעל פי חוזה זה, מתחייבים המשכירים להחזיר לשוכרים את השיקים, או יתרתם [במקרה שלמשכירים היתה זכות ע"פ תנאי החוזה להגיש לגביה שיק מסוים].

 

[ג] המשכירים מתחייבים לשאת בכל ההוצאות שייגרמו לשוכרים כתוצאה מאבידת השיקים או חלקם, אפי' באונס גמור.

 

 

17. כתובת הצדדים לצורך משלוח הודעות בדואר רשום, שייחשבו כמתקבלות בחלוף 96 שעות ממועד שיגורן, הן:

 

המשכירים:

 

רח' _______________ מס' _____ עיר _________________

טל.  ___________________ נייד  ___________________

פקס __________________

 

השוכרים:

 

רח' _______________ מס' _____ עיר _________________

טל.  ___________________ נייד  ___________________

פקס __________________

 

 

18. [תנאים נוספים מפורטים בנספח מיוחד חתום כדין ע"י שני הצדדים, והינו חלק בלתי נפרד מהחוזה לכל פרטיו].

 

 

19. מותנה ומוסכם כדין על הצדדים שעל כל תשלום המגיע ע"פ חוזה זה מצד אחד למשנהו, יהיה הצד הזכאי לתשלום נאמן כשני עדים על הצד החייב לטעון שהחוב לא שולם, והחייב לא יהיה נאמן אפילו בשבועה, ורק אם החייב יציג מסמך חתום בכת"י הזכאי שמאשר שהתשלום נפרע, או ע"י חתימת שני עדים כשרים, אז יהיה החייב נאמן על היפטרותו מתשלום חוב זה.

 

הכל [כולל הנספח] נעשה בקנין אגב סודר בהודאה גמורה ובלב שלם וביישוב הדעת ומרצונם החפשי של הצדדים באופן היותר מועיל, בביטול כל המודעות וכו', ובפסילת העדים שיעידו על מודעא או אונס, ובאופן שאין בו אסמכתא, ודלא כטופסי דשטרי, ולא יפסל שטר זה לא בחסר ויתיר ולא במחק וטישטוש, וכל ההבטחות וההסכמות קיבלו הצדדים על עצמם בהתחייבות גמורה מעכשיו ובאופן היותר מועיל ובקבלה על עצמם את שיטות הפוסקים הסוברים שיש תוקף להתחייבות בקנין לעשות דבר שאין בו ממש, ומחלו על אפשרות לטעון קים לי כהחולקים והכל נעשה כמשפטי התנאים והכל שריר וקיים.

 

ולראיה וקנין באנו על החתום

 

ביום _____ לחודש __________ תש ____

 

המשכירים: א. __________________ ב. _________________

 

השוכרים: א. __________________ ב. _________________

 

 

חוזה שכירות -2

חוזה שכירות דירה ע"פ ההלכה והחוק

 

מכון משפטי ארץ

 

הקדמה להסכם שכירות הלכתי

 

אזהרה:

 

כל שינוי בחוזה (פרט למחיקת הסעיפים המסומנים בכוכבית) עלול להיות לאתקף, ואף לפגוע בתקפות החוזה המקורי. על כן, מומלץ לפנות למכון משפטי ארץ, עפרה, או לבית הדין שנבחר, לייעוץ בעניין שינויים בחוזה. מכון משפטי ארץ גובה תשלום עבור שירות זה.

הוראות:

 

1. קרא את החוזה בעיון, וודא שאתה מבין על מה אתה חותם!

 

2. שוכר, בדוק את מצב הנכס קודם שאתה חותם על החוזה!

 

3. סעיפים המסומנים בכוכבית (*) אינם מופיעים בכל החוזים המצויים בשוק, וניתן למחוק אותם בהסכמת שני הצדדים.

 

4. כל המבוא, והסעיפים המסומנים ב > הם סעיפים בסיסיים, ומחיקתם פוגעת בתקפות החוזה.

 

5. ניתן לקנות שטר חוב (הנדרש על פי סעיף ‎18) בכל סניף דואר.

 

6. יש לחתום במקומות המסומנים לכך, וליד כל מקום בחוזה שיש בו תוספת בכתב יד (לדוגמא, במקום בו נכתב גובה דמי השכירות).

 

ביאור:

 

על מנת להבהיר מספר פרטים בחוזה, מובא כאן הסבר לסעיפים מסוימים (הסבר זה אינו חלק מהחוזה ולא יחייב את הבורר):

 

סעיף ‎18   כוונת הסעיף ליצור תמריץ לתשלום מלא של חובות השוכרים לאחר עזיבת הנכס.

 

סעיף ‎32   בתי הדין אינם פוסקים פיצוי על נזק נפשי, אלא רק על נזק ממוני מוכח.

 

סעיף ‎1   על מנת לתת תוקף לחוזה יש צורך לעשות קניין סודר. בפועל אין צורך לעשות "קניין המועיל", די בהודאה על כך שהוא נעשה, הנוסח המוצע נועד כדי לפתור בעיות הלכתיות נוספות, והוא נותן תוקף לחיובים שכבר הוזכרו בחוזה.

 

ערבות   נוסח זה, מחייב את הערב בחיובים החלים על השוכר ולא יותר, והוא נכתב כדי לפתור בעיות הלכתיות שונות.

 

 

חוזה שכירות של נכס

 

(שחוקי הגנת הדייר אינם חלים עליו)

 

מכון משפטי ארץ

 

 

שנערך ונחתם ב ____________ ביום

 

בין:

_____________ ת"ז _____________

 

_____________ ת"ז _____________

 

           כתובת:  _________________________________

 

שניהם יחד וכל אחד לחוד (להלן  "המשכירים")

 

 

ובין :

_____________ ת"ז _____________

 

_____________ ת"ז _____________

 

           כתובת:  _________________________________

 

שניהם יחד וכל אחד לחוד (להלן  "השוכרים")

 

הואיל: והמשכירים הינם הבעלים ו/או בעלי הזכות לחזקה ייחודית בדירה בת _______ חדרים מטבח שירותים ו____________________________.

הנמצא/ת ברחוב ______________ בעיר  _______________ (להלן: "הנכס");

 

והואיל: ובנכס לא מחזיק כל דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב  1972 או כל חוק דומה;

 

והואיל: והמשכירים מעונינים להשכיר את הנכס בהתאם לתנאי חוזה זה, ומבלי שהשוכרים יהיו מוגנים לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב  1972 או כל חוק דומה אשר יחוקק בעתיד;

 

והואיל:  והשוכרים מעונינים לשכור את הנכס בתנאים האמורים;

 

לפיכך, הוסכם והוצהר על ידי הצדדים כדלקמן:

 

 

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.

 

2. הצדדים מודים בזאת, שחתמו על חוזה זה ברצון חופשי, בדעה צלולה ובישוב הדעת, אחר שקראו את החוזה או שהוא הוקרא בפניהם והם הבינו את תוכנו.

 

השכירות ותקופתה

 

3. הנכס מושכר לשוכרים. תקופת השכירות היא למשך ________ חודשים, החל בתאריך ___________ ועד לתאריך ____________ (להלן  "תקופת השכירות").

 

4. *אופציה  הנכס, מושכר מעכשיו לתקופה נוספת מעבר לתקופת השכירות האמורה, עד לתאריך _____________ בתנאי שהשוכרים ירצו בכך, ויודיעו על כך למשכירים בכתב 90 יום קודם לסיום תקופת השכירות. זאת, בתוספת של עד %______ לדמי השכירות כמשמעם בחוזה זה, על פי החלטת המשכירים אם ירצו בכך.

 

5. כל זמן שאחד השוכרים בחיים, והנכס ראוי למגורים סבירים חייבים השוכרים בכל התחייבויותיהם, גם אם הם יעזבו את הנכס מחמת אונס לפני תום תקופת השכירות. השוכרים יכולים להביא במקומם שוכרים הגונים, בעלי משפחה בגודל דומה ובעלי יכולת כלכלית דומה. זאת, לאחר שהודיעו למשכירים על כך בכתב 30 יום מראש. כל ההוצאות והטרחה שיגרמו עקב החלפת השוכרים מוטלות על השוכרים.

 

6. הנכס הושכר למטרת: מגורים / אחסון / ________ בלבד, ומשום כך, לא יהיו השוכרים רשאים לעשות בו שימוש לשום מטרה אחרת.

 

התמורה (בחר באחת משתי דרכי התשלום, ומחק את המיותר):

 

7. תמורת השכרת הנכס לפי חוזה זה, מתחייבים השוכרים לשלם למשכירים דמי שכירות חודשיים בסך של _______$ (במילים: ______________________ דולר ארה"ב) לכל חודש שכירות (להלן: "דמי השכירות") ואשר ישולמו בשקלים חדשים בהתאם לשער היציג של דולר ארה"ב, כפי שיהיה ידוע במועד ביצוע התשלום. גובה דמי השכירות, מותנה בביצוע כל תשלום במועדו, לפי תנאי הסכם זה.

 

תמורת השכרת הנכס לפי חוזה זה, מתחייבים השוכרים לשלם למשכירים דמי שכירות חודשיים בסך של _______ ש"ח (במילים: ______________________ ש"ח) לכל חודש שכירות (להלן: "דמי השכירות") ואשר ישולמו בשקלים חדשים בצמוד למדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם קודם לבצוע התשלום. המדד הבסיסי לחישוב ההצמדה הוא המדד האחרון שפורסם לפני חתימת חוזה זה. גובה דמי השכירות, מותנה בביצוע כל תשלום במועדו, לפי תנאי הסכם זה.]

 

8. בזמן חתימת החוזה שולם סכום של _________ ש"ח, על חשבון דמי השכירות.

 

9. יתרת דמי השכירות עבור כל חודש מתקופת השכירות, תשולם בכל ___________ לחודש הלועזי, החל בתאריך ____________, וכלה בתאריך ____________.

 

10. דמי השכירות, וכל תשלום אחר לפי הסכם זה, יועברו לחשבונם של המשכירים: בבנק _____________ סניף ___________ שמספרו __________, בחשבון מספר ____________ על שם__________________. או באופן אחר (מחק את המיותר): _________________ _______________________________________.

 

11. אם לא שלמו השוכרים את דמי השכירות, למעלה מ_________ ימים לאחר מועד התשלום שנקבע בסעיף  ‎9, הרי שהחל ממועד התשלום האחרון יעמדו דמי השכירות על: דמי השכירות המקוריים, בתוספת _______$ עבור כל יום, עד לתשלום כל החובות, או עד לסיום תקופת השכירות.

 

חובות השוכרים

 

12. השוכרים מקבלים על עצמם בקניין המועיל, לשמור על הנכס ועל הפריטים המצויים בו, ולשלם על כל נזק או הפסד שייגרמו עקב מעשיהם או מחדלם או מעשה של מי שנמצא בדירה בהסכמתם, כדין שוכר מיטלטלין, זאת, למעט נזקים שגרם המשכיר או אדם מטעמו.

 

13. השוכרים אינם רשאים לשנות את מבנה הנכס מבלי שקבלו רשות בכתב ומראש מאת המשכירים לכך. מלבד השינויים הבאים (מחק ו/או הוסף): התקנת מדפים / תליית תמונות _____________________________ __________________________________________________________.

 

14. השוכרים אינם רשאים למסור את החזקה בנכס או במקצתו, או לאפשר שימוש של קבע בנכס או במקצתו, לאחר, פרט לילדיהם שאינם נשואים, כמו כן השוכרים אינם רשאים להעביר זכויות לפי חוזה זה, כולן או בחלקן לאחר, פרט ל ________________________, אלא אם כן עשו זאת בהתאם למפורט בסעיף ‎5.

 

15. השוכרים יישאו בכל התשלומים הכרוכים בשימוש שוטף בנכס, לרבות ארנונה, מסי רשות מקומית, חשבון החשמל והמים, תשלומים שוטפים לוועד בית, שימוש בגז, חשבון טלפון מספר ______________, וכדומה.

 

16. המשכירים או שלוחיהם יוכלו להיכנס לנכס, בתיאום מראש של 48 שעות, ובמקרה של תיקונים דחופים גם ללא התראה מראש, כל זאת, במידה שאינה פוגעת באופן בלתי סביר בשימוש התקין והשלֵו בנכס.

 

17. השוכרים אינם רשאים לעשות שימוש בנכס המפריע באופן בלתי סביר לדיירי הבית ו/או לשכנים האחרים.

 

18. אם נשארו השוכרים חייבים כסף 90 יום לאחר תום תקופת השכירות, בין למשכירים ובין עקב ההתחייבויות המפורטות בסעיף ‎15, הרי שהשוכרים מתחייבים מעכשיו לשלם סכום נוסף בסך _______$.

 

ערבויות

 

19. לשם הבטחת כל חיוביהם הכספיים לפי הסכם זה, מסרו השוכרים ביד המשכירים, בעת חתימת ההסכם, שטר חוב החתום על ידם וכן על ידי ערֵבים בסכום של ___________ ש"ח. שטר החוב יוחזר לשוכרים 60 יום לאחר תום תקופת השכירות, בתנאי שהם אינם חייבים עוד כסף למשכירים. וכי שולמו כל החשבונות המפורטים בסעיף ‎15.

 

שמות הערֵבים הם:

 

 שם.   ______________  שם.  ________________

 ת.ז.    ______________  ת.ז. ________________

כתובת.   ______________  כתובת.  ________________

 

חובות המשכירים

 

20. מס רכוש ממשלתי על הנכס יחול על המשכירים.

 

21. המשכירים יעבירו לידי השוכרים את החזקה בנכס, למטרותיה של השכירות, החל מתאריך _____________, בשעה ________ כאשר היא פנויה לחלוטין וראויה למגורים, פרט לפגמים המפורטים בנספח ‎0'.

 

22. בדירה מותקן קו טלפון / לא מותקן קו טלפון; בדירה יש הכנה לחיבור גז / חיבור לגז / אין הכנה לחיבור גז (מחק את המיותר).

 

23. עבור כל יום של איחור בהעברת החזקה בנכס, מוסכם בזאת על הצדדים, שהמשכירים יפצו את השוכרים בסכום של _______ $, כערכו בשקלים חדשים, כפי השער היציג ביום ביצוע התשלום בפועל.

 

24. הרשות ביד המשכירים להעביר לאחר או לשעבד את זכויותיהם בנכס, ובלבד שהליך זה לא יפגע בזכויות השוכרים.

 

25. *כיון שאין מזוזות בדירה, הרי שהשוכרים יתקינו מזוזות משלהם בנכס. בתום תקופת השכירות, המשכירים מתחייבים לשלם לשוכרים את שווי המזוזות, אלא אם כן הם יחליפו את המזוזות של השוכרים במזוזות משלהם.

 

תיקונים בנכס

 

26. השוכרים בדקו את הנכס, והם מודים שאין בו כל מום גלוי, פרט לאלה המפורטים בנספח ‎0'.

 

27. המשכירים יבצעו תיקונים או ישאו בתשלומים עבור תיקונים הדורשים בעל מקצוע, והנדרשים בכדי לאפשר לשוכר את השימוש לו הוא זכאי על פי חוזה זה, והצורך בו לא נגרם עקב מעשיהם או מחדלם של השוכרים.

 

28. המשכירים יבצעו את התיקונים להם הם אחראיים בתוך זמן סביר לאחר שנודע להם על הצורך בו. אם השוכרים ביצעו את התיקון הנדרש קודם לחלוף זמן התיקון הסביר, הם יקבלו החזר בגובה עלות התיקון הנמוכה ביותר שהיתה אמורה להיות למשכירים.

 

29. במקרים דחופים, או כאשר לא ניתן להודיע למשכירים על הדרוש תיקון, או במקרה של עיכוב לא סביר בביצוע התיקון מצדם של המשכירים, הרי שהשוכרים רשאים לתקן את הדרוש, ויוכלו לקזז את עלותו הסבירה והמוכחת של התיקון מדמי השכירות.

פינוי הנכס

 

30. עם תום תקופת השכירות, או בכל מקרה אחר בו תבוא השכירות לקיצה לפי חוזה זה, יפנו השוכרים את הנכס, ויותירו אותו פנוי מכל מחזיק או רכוש שאינו שייך למשכירים.

 

31. *השוכרים מתחייבים להחזיר את הנכס למשכירים: במצב נקי ומסודר כפי שקבלו אותו / מסויד ונקי (מחק  את המיותר).

 

32. לא פינו השוכרים את הנכס לפי סעיף ‎1, ישלמו למשכירים סכום השווה ל  _________$ עבור כל יום, עד לפינוי הנכס. בנוסף, המשכירים ו/או מי מטעמם יהיו רשאים להיכנס לנכס ולפנות ממנו את כל החפצים של השוכרים. השוכרים מתחייבים לפצות את המשכירים על כל ההוצאות, ו/או הנזקים ו/או מניעת רווח אשר יגרמו למשכירים כתוצאה מכך, אף באופן עקיף. אין בסעיף זה כדי למנוע מהמשכירים כל סעד אחר, ואין בו כדי לפטור את השוכרים מחובתם על פי סעיף  ‎1.

 

ביטול החוזה

 

33. הסעיפים הבאים הם תנאיו היסודיים של חוזה זה לטובת המשכיר  ‎5, ‎6, ‎1, ‎1א, ‎9, ‎11, ‎13, ‎14, ‎15.

 

34. אם השוכרים לא ימלאו אחר התנאים היסודיים של חוזה זה, הרי שבכך תסתיים תקופת השכירות על כל המשתמע מכך.

 

35. הודעת המשכירים על סיום תקופת השכירות על פי סעיף  ‎34 תשלח לשוכרים במכתב רשום, או תימסר לשוכרים בכתב עם אישור מסירה של מי מהם. דרישה שלא נעשתה בדרך זו, בטלה.

 

36. אם נמנעו המשכירים להעלות את הדרישה לפינוי הנכס:

 

(א) בכל מקרה פרט לאיחור בתשלום, למעלה מ_______ ימים לאחר שנודע למשכירים על הפרת סעיף יסודי;

 

(ב) במקרה של איחור בתשלום, למעלה מ_______ ימים לאחר תשלום כל החוב; הרי שיראו אותם כמי שמחלו על התנאי שלא קוים, השכירות תימשך, והם יהיו מנועים מלהעלות את הדרישה לסיום תקופת השכירות בשל הפרה זו.

 

37. אם הנכס לא ימסר לשוכרים בזמן, או שהוא לא יהיה ראוי למגורים סבירים, תסתיים תקופת השכירות, על כל המשתמע מכך.

 

38. אם נכנסו השוכרים לנכס לאחר שנודע להם על אי מילוי  התנאי על ידי המשכירים, או אם נמנעו השוכרים להודיע למשכירים על כך שתקופת השכירות הסתיימה, למעלה מ _____ ימים לאחר אי מילוי התנאי על ידי המשכירים, יראו אותם כמי שמחלו על התנאי, השכירות תימשך, והם יהיו מנועים מלדרוש את סיום תקופת השכירות.

 

39. הודעת השוכרים על סיום תקופת השכירות על פי סעיף ‎38 תועלה על הכתב, ותופנה למשכירים במכתב רשום, או במסירה אישית למשכירים עם אישור מסירה של מי מהם. דרישה שלא נעשתה בדרך זו, בטלה.

 

שטר בוררות

 

40. הצדדים קיבלו על עצמם, את ____________________________________ כבורר מוסכם (להלן, "הבורר"), אם הבורר לא יוכל או לא ירצה לדון בעניין, הצדדים מקבלים את בית הדין הקרוב ביותר לנכס, שירצה ויוכל לדון בעניין, מתוך הרשימה המופיעה בנספח ‎0.

 

41. הצדדים קיבלו על עצמם, את הבורר, בין לדין תורה בין לפשרה הקרובה לדין תורה, ובין לחייב ממון בדיני שמיים, במקרה שיש לבורר שטר בוררות  כפי שמפורט באותו שטר בוררות. כל תביעה או טענה הנוגעת לחוזה שכירות זה, תתברר בפניו, ועל פי כל ראיה שהבורר רואה אותה כמספקת.

 

42. החתימה על החוזה דינה כחתימה על שטר בוררות כמשמעה על פי דין תורה וחוק המדינה.

 

43. הצדדים מקבלים על עצמם את סברת הפוסק הסובר שיש תוקף לחוזה זה, ומחייבים עצמם על פי סברתו, אפילו הוא פוסק יחיד, ולא יוכלו לטעון "קים לי" כנגדו.

 

הערות כלליות

 

44. כל סעיפי החוזה חלים מעכשיו אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

45. שינוי בחוזה יהיה תקף רק אם יעשה בכתב ובחתימת הצדדים.

 

46. כל אחד מהצדדים אשר הצד השני חייב לו חוב לפי חוזה זה, והבורר לא השתכנע שהחוב נפרע, נאמן כשני עדים על הצד השני, יורשיו או חליפיו, לטעון שהחוב טרם נפרע. במקרה כזה, יפרע הנתבע את החוב באופן מיידי, בלא חרם, שבועה וכדומה.

 

47. כל תנאי החוזה נעשו כתיקון חכמים.

 

48. על מנת להינצל מאיסור ריבית, אם קיים, לפי חוזה זה, מודים הצדדים שכל התשלומים נעשו על פי היתר עיסקא כתקנת חז"ל.

 

49. מלבד החתימה על החוזה, הצדדים מודים בזאת, שלשם מתן תוקף הלכתי לכל האמור בהסכם זה, עשו קניין המועיל לכל סעיף כראוי לו, מעכשיו, בפני בי"ד חשוב, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי.

 

50. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן כמופיע במבוא לחוזה. הודעה בכתב בחוזה זה משמעה בחוזה זה הודעה במכתב רשום.

 

 

ועל כל הנ"ל באנו על החתום:

 

 

המשכירים                                       השוכרים

 

 

נספחים

 

כתב ערבות

 

אני הח"מ ערב לכל חיוב כספי המוטל על השוכרים ע"פ תנאיו וסעיפיו השונים של חוזה זה. מודע אני לכך, שכערב, אני מתחייב לשלם בכל מקרה שלא יהיה ניתן לגבות מהשוכרים. ערבות זו קיבלתי על עצמי בקניין הראוי, מעכשיו, בפני בי"ד חשוב, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי.

 

 שם   ______________  שם  _______________

 

ת.ז.    ______________  ת.ז. ________________

 

כתובת   ______________  כתובת ________________

 

טלפון   ______________  טלפון ________________

 

נייד   ______________  נייד       ________________

 

חתימה   ______________  חתימה  ________________

 

רכוש בנכס

 

בנכס מצויים הפריטים הבאים, אשר הם בבעלות המשכירים:

 

1. _____________________________________.

2. _____________________________________.

3. _____________________________________.

4. _____________________________________.

5. _____________________________________.

 

 

בתי הדין שהחוזה הוצג בפניהם

 

1. בית הדין לממונות בית אל.

2. בית הדין לממונות גוש עציון.

3. בית הדין לממונות אפרת.

4. בית הדין לממונות איתמר.

5. בית משפט תורני, ירושלים.

6. בית הדין לממונות קרית ארבע חברון.

7. בית הדין לממונות מודיעין.

8. בית הדין לממונות בית שמש  גזית.

9. בית דין לממונות, נווה נוף, הר נוף, ירושלים.

 

 

למילוי בעת העברת החזקה

 

פגמים במושכר

 

בתאריך ______________ השוכרים קיבלו לידיהם את הנכס לשימושם, ובו הפריטים המפורטים בנספח ‎0' להסכם זה, כאשר כולם במצב תקין וטוב, פרט ל__________________________ ______________________________________________.

 

קריאת מונים

 

מונה חשמל :   ________

מונה מים: ________

מונה גז:  ________

 

 

ועל כל הנ"ל באנו על החתום:

 

 

המשכירים                                       השוכרים

 

 

 

 

 

 

 

 

חוזה מכר

חוזה מכר דירה

 

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג

מכון משפטי ארץ, עפרה; אוניברסיטת בר אילן, רמת גן; מכון צומת, אלון שבות

 

חוזה זה נפוץ ביותר, ואין כמעט אדם שלא נזקק לו. אם כי חוזים אלו מצויים בשוק (ובאינטרנט), סעיפיו מרובים ומפורטים. רוב בני האדם אינם קוראים את האותיות הקטנות, ועל כל פנים אינם מתמצאים בהם. לכן מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין, בבואנו לקנות ולמכור דירה. ההשקעה בדירה גדולה, וטעות או השמטה קטנה יכולה לעלות ביוקר.

ברם, מכיוון שאנו עוסקים בחיובי ממון, צריכים אנו לערוך חוזה כזה שיתאים להלכה, לבל נחויב או נחייב זולתנו, שלא כדין. ואם כי הסכם ממון ניתן להתנאה בין הצדדים, עדיין יש לבחון אם וכיצד נעשה הדבר.

בטרם נפרט את הקשיים העיקריים, נציין את מגמתנו. מחד גיסא, להיענות לנוהג המקובל שמוצא את ביטויו גם בחוקי החוזים של המדינה, שכן יש להניח שזה רצון הצדדים, ומאידך גיסא לתקן ולשנות את מה שצריך לאור ההלכה.

בדרך כלל העסקה נגמרת בטוב, ללא בעיות. אך החוזה נוצר בעיקר כדי להסדיר תהליך שיפוטי נכון למקרה של ספקות וחילוקי דעות. אם הצדדים לא יסתדרו בעצמם, צריכים הם לגוף שיפוטי – בורר או בית דין – שיכריע ביניהם. לערכאה זו שיקול דעת מסוים כיצד להכריע, ולכן יש להקפיד כי זאת תפעל במסגרת ההלכה, גם כשתתחשב בחוק הנוהג. ועתה נסקור את הבעיות העיקריות:

 

א. קנין דברים. ההלכה דנה בעיקר בעסקאות ריאליות, ובעניינינו מכירה וקניה, שכירות וכיוצא בזה. אולם, במקרה של מכירת דירה, יש והמוכר עדיין מתכוון לגור תקופה ארוכה עד שימצא דירה לקנות וכדומה, וכעת הוא רק מתחייב למכור בעתיד. כל התחייבות לפעולה עתידית צריכה להתמודד עם שאלת "קנין דברים".

 

ב. אסמכתא. החוזה מכיל סעיפי קנס על הפרה. לדוגמא, אם הקונה לא ישלם בזמן, או אם המוכר לא ימסור את החזקה בדירה בזמן שנקבע, הם ישלמו קנס. הצד שהפר את ההתחייבות סמך על כך שיצליח לעמוד בה, וכעת נתבדה. במלים אחרות, הוא קיבל על עצמו הפסד (קנס גדול) בתנאי, על בסיס ההנחה שלא יגיע לכך. בלשון ההלכה התחייבות זו נקראת בשם "אסמכתא" – גמירות דעת לא מושלמת, שפוגמת בתוקף החוזה.

 

ג. רבית. במקרים של איחור בזמן, ובייחוד במקרים של הפרה, המוכר מקבל עליו תשלום שגדל עם הזמן, ובאנו לאיסור רבית.

 

כל הבעיות הללו ניתנות לפיתרון, כפי שיובא להלן, אך ללא פתרון כזה, נמצינו ח"ו מוציאים ממון או משלמים ממון שלא כדין. כבר עסקו רבים בניסוח חוזים כאלו לפי ההלכה. אציין בעיקר שנים שדבריהם היו לי לאבן פנה. האחד, חוזה שנכתב על ידי הרב דוד בס,  והשני, חוזה שנכתב על ידי הרב אברהם כהן. אולם האחריות לחוזה שלפנינו רובצת בשלב זה עלי, בתקוה שנקבל הסכמות של רבנים יושבי על מדין.

הוראות:

 

ע"פ דברי הגאון הרב זלמן נ. גולדברג כדאי ששני הצדדים יעשו קניין סודר בפועל.

לדעת הרב צבי יהודה בן יעקב כדאי לערוך היתר עסקה בין הצדדים.

 

חוזה מכר

 

שנערך ונחתם בעיר ___________ ביום _____ לחודש __________ בשנת _________

בין:

1. __________________________________

מ.ז. _____________________________

2. __________________________________

מ.ז. _____________________________

(להלן: "המוכרים") שניהם יחד וכל אחד לחוד;

לבין:

1. _________________________________

מ.ז. ______________________________

2. _________________________________

מ.ז. ______________________________

(להלן: "הקונים") שניהם יחד וכל אחד לחוד;

 

מבוא

 

הואיל:  והמוכרים מצהירים כי הינם הבעלים הבלעדיים ובעלי החזקה הבלעדית בדירה, בת ________ חדרים, אשר מספרה ___________ בקומה ___________ בבנין ברחוב ________________ בשכונת ______________________ בעיר _____________________, הידועה כחלקה ____________ בגוש _____________, ולה צמודים מחסן / שטח חניה / גג / וכדו', וחלק יחסי ברכוש המשותף של הבית שבו הדירה (להלן: "הדירה");

עותק נסח המקרקעין של הדירה מיום __________ מצ"ב כנספח א, וכחלק מחוזה זה.

 

והואיל:  והמוכרים מצהירים כי הדירה וזכויותיהם בה נקיות מכל שעבוד ו/או עיקול ו/או צו הריסה ו/או זיקת הנאה ו/או זכות צד ג' כלשהי, למעט משכנתא לטובת בנק ___________________ בעבור הלוואה מספר ________________ שערכה הנוכחי כ ____________________ (במלים: __________________________________) שקלים חדשים, בהתאם לאישור יתרות לסילוק מטעם הבנק למשכנתאות המצ"ב כנספח ב'.

 

והואיל:  והמוכרים מצהירים כי הדירה נבנתה כדין, כי אין כל חריגות בנייה, וכי לא התנהלו ואין מתנהלים הליכים משפטיים למיניהם בגין חריגות בנייה;

 

והואיל:  והמוכרים מעוניינים למכור ולהעביר לקונים את מלא זכויותיהם בדירה, והקונים מעוניינים לקנות ולקבל את הנ"ל מהמוכרים, הכל בתמורה, במועדים ובתנאים האמורים להלן בחוזה זה;

 

לכן הוסכם והותנה כדלהלן:

 

המכירה

1. המבוא לחוזה זה על ההצהרות שבו מחייב את הצדדים והוא חלק בלתי נפרד מן החוזה.

2. המוכרים מתחייבים בזה למכור לקונים את הדירה ומלוא זכויותיהם; הקונים מתחייבים בזה לקנות ולקבל מהמוכרים את הנ"ל; הכל בתמורה, במועדים ובתנאים האמורים להלן.

3. הבעלות על הממכר תעבור לקונה עם הרישום בטאבו או במנהל. אולם, אם העברת החזקה לקונה תעשה קודם לרישום יחשבו הקונים בינתיים כשוכרים עד הרישום, כאשר שכר הדירה מגולם במחיר הדירה. כמו כן הקונים אחראים על נזקי הדירה לאחר כניסתם לדירה, כאילו היא שלהם.

 

חובות הקונים

4. תמורת הדירה מתחייבים הקונים לשלם למוכרים סך השווה ל ____________ דולר ארה"ב, במועדים ובתנאים המפורטים לקמן:

(א) במעמד חתימת החוזה משולם סך השווה ל 10%  ______________ דולר ארה"ב ממחיר הדירה; חתימת המוכרים על החוזה מהווה גם הודאה בקבלת שיק משורטט על סכום זה.

(ב) ביום ________________ ישולם סך השווה ל 35% ______________ דולר ארה"ב ממחיר הדירה.

(ג) סך השווה ל 35% ממחיר הדירה, ________________ דולר ארה"ב, ישולם מיד לאחר שהקונים יקבלו את המשכנתא, ו/או לאחר שהמוכרים יסלקו את המשכנתא הרובצת על הדירה כאמור סעיף ‎8, וכנגד המצאת אישור מס שבח מקרקעין, מס מכירה והרשות המקומית לצורך הרישום.

(ד) ביום ________________ ישולם סך השווה ל 10% ממחיר הדירה,  ___________ דולר ארה"ב, כנגד מסירת החזקה בדירה לרשות הקונים. סכום של 5% מן ממחיר הדירה יופקד בידי בא כוח המוכרים עד לרישום הדירה על שם הקונים.

(ה) כל הסכומים ישולמו בשקלים, לפי שערו היציג של דולר ארה"ב הידוע בעת ביצועו בפועל של כל תשלום ותשלום. הוראה זו תחול גם על כל סכום אחר הנקוב בחוזה זה בדולרים.

(ו) במעמד חתימת החוזה המוכרים חתמו על בקשה לרישום הערת אזהרה לטובת הקונים בלשכת רישום המקרקעין, והקונים חתמו על יפוי כוח בלתי חוזר לטובת בא כוח המוכרים למחיקת הערת האזהרה שתרשם לטובתם כאמור. בא כוח המוכרים יעשה שימוש ביפוי הכוח האמור רק במקרה שההסכם בוטל כדין עקב הפרתו היסודית על ידי הקונים, ובנוסף, נמסרה לקונים או לבא כוחם הודעה על כך 10 ימים מראש.

 

חובות המוכרים

5. המוכרים מתחייבים למסור לקונים את הדירה במצבה כפי שהיא בעת חתימת חוזה זה פרט לבלאי הנובע משימוש זהיר וסביר, וכן כשהיא נקיה מכל אדם וחפץ ומכל זכות צד ג', כשכל מערכות הדירה תקינות ופועלות לא יאוחר מ _______________, וזאת כנגד תשלום מלוא התמורה הנקובה בסעיף ‎4(ד).

6. יחד עם הדירה וכחלק מהמחיר המוסכם מתחייבים המוכרים למכור את כל מה שמחובר לדירה למעט:  ____________________________________

7. בכפוף למילוי התחייבויות הקונים על פי חוזה זה במלואם ובמועדם המוכרים מתחייבים לרשום את הדירה על שם הקונים בלשכה / מינהל / חברה משכנת, כשהן נקיות מכל זכות צד ג', וזאת לא יאוחר מיום ____________________.

(א). הצדדים מתחייבים זה כלפי זה להתייצב בכל מקום שיידרשו, לאחר תיאום סביר מראש, ולהמציא ו/או לחתום על כל מסמך, טופס או הצהרה שיהיה נחוץ או מועיל לשם המטרה האמורה בסעיף קטן (א).

(ב). המוכרים מצהירים כי ידוע להם שהקונים עומדים לממן חלק מהתמורה בעזרת הלוואה שיקבלו מהבנק. המוכרים מתחייבים להמציא כל מסמך הדרוש כדי לאפשר לקונים לקבל את ההלוואה, וכן לחתום על כל מסמך מקובל כפי שידרש על ידי הבנק.

8. המוכרים מתחייבים לפרוע לבנק _________ את ההלוואה מס' ___________ האמורה לעיל בפרק המבוא, ולהביא להסרת המשכנתא מעל הדירה, עד לתאריך ____ וכן להמציא "מסמך כוונות" לקונה לא יאוחר מתאריך ___________.

9. במעמד חתימת חוזה זה חתמו המוכרים על יפוי כוח בלתי חוזר לצורך ביצוע הוראות חוזה זה. יפוי הכוח הופקד בידיו הנאמנות של עורך הדין ___________________ מרחוב __________________  ב ________________, אשר יהיה רשאי לעשות בו שימוש רק לאחר שהתמורה שולמה למוכרים או הופקדה לטובתם.

 

תשלומים ומיסים

10. (א) מס שבח מקרקעין ומס מכירה, אם יחולו, יחולו על המוכרים; והם מתחייבים לשלמם במועדם.

(ב) מס רכישה יחול על הקונים; הם מתחייבים לשלמו במועדו.

(ג) כל המיסים ותשלומי החובה, ממשלתיים, עירוניים, נציגות הבית ואחרים, וכן חובות לחברת החשמל או חשבונות מים וגז, החלים על הדירה, בעליה או מחזיקיה עד למסירת החזקה בדירה לקונים, יחולו על המוכרים והם מתחייבים לשלמם; מאותו מועד ואילך התשלומים האמורים יחולו על הקונים, והם מתחייבים לשלמם.

(ד) בעת מסירת החזקה בדירה יקראו הצדדים את הרישום במוני החשמל, המים והגז, כדי לקבוע את שיעור הנשיאה של כל צד בתשלומים האמורים בס"ק ג'.

(ה) בסמוך לאחר מסירת החזקה בדירה לידי הקונים, המוכרים מתחייבים לעשות את כל הנדרש מצידם על מנת שהקונים יירשמו כמנוי בחברת החשמל, הגז ובעירייה. הקונים יפקידו כל פיקדון שנדרש במקומות אלה ואילו המוכרים יקבלו בחזרה כל פיקדון שהם הפקידו.

(ו) הצדדים מתחייבים לפעול על מנת שקו הטלפון הקיים בדירה יועבר לידי הקונים באופן שזכותם של המוכרים למספר טלפון לא תיפגע, ובכפוף להוראות חברת הטלפון.

11. מוסכם על הצדדים כי הקונים רשאים להקדים את מועד התשלומים, וזאת על ידי הודעה של לפחות 48 שעות מראש.

12. (א) פרע צד תשלום החל על משנהו, לאחר התראה מראש, הרי הצד השני מתחייב להחזיר ולשלם לו את התשלום במועד בו היה חייב לשלמו לולא פרעו הצד השני; עבר מועד זה – מתחייב הוא לשלמו מיד עם דרישה ראשונה.

(ב) הסכום ששולם יהיה צמוד לשער היציג של דולר ארה"ב, מרגע ששולם עד לרגע הפרעון.

13. הוסכם בין הצדדים, כי כל החובות האמורים בחוזה זה ישולמו אך ורק באמצעות שיק משורטט או שיק בנקאי או כסף מזומן, אלא אם כן יסכימו אחרת, זולת התשלום האחרון שייעשה במזומן או בשיק בנקאי בלבד.

 

מצב הנכס

14. (א) הקונים מצהירים כי ראו את הדירה, את מצבה הפיסי והתכנוני, את הסביבה בה היא נמצאת, ובדקוה בדיקת קונים ומצאוה מתאימה למטרותיהם, והינם מוותרים על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או פגם גלויים, וזאת בתנאי שהמוכרים יתקנו לפני מועד מסירת החזקה את הפגמים דלהלן ___________________, בכפוף להצהרת המוכרים כאמור בסעיף קטן (ב).

(ב) המוכרים מצהירים כי לא ידוע להם על שום מום נסתר בדירה. הקונים מוחלים מראש על כל טענת אי התאמה או מומים נסתרים, שאינו ידוע למוכרים, שמפחיתים מערך הדירה עד 10% מערכה הנוכחי.

(ג) שני הצדדים מצהירים שמחירן של דירות מסוג זה באזור זה ידוע להם, והם מוחלים על כל טענת אונאה במחיר, שסוטה מן הערך הנוכחי (לפי הערכת שמאי) עד 50%.

 

הפרת החוזה וביטולו

15. (א) איחור שלא יעלה על 10 ימים בביצוע סעיף מסעיפי חוזה זה לא יחשב להפרה של החוזה.

(ב) אם יפגרו המוכרים במסירת החזקה בדירה לקונים, כשמשמעה בסעיף ‎5, ביותר מ 10 ימים מתחייבים הם לשלם לקונים כפיצוי מוסכם מראש וללא צורך בהוכחת נזק סך ___________ דולר ארה"ב לכל יום איחור מהיום ה 11 ועד ליום ה 30 או עד למסירת החזקה.

(ג) אם יפגרו הקונים באחד מתשלומיהם ביותר מ 10 ימים מתחייבים הם לשלם לקונים כפיצוי מוסכם מראש וללא צורך בהוכחת נזק סך ___________ דולר ארה"ב לכל יום איחור מהיום ה 11 ועד היום ה 30 או עד לביצוע התשלום.

(ד) הפרה שאינה יסודית מאפשרת ביטול החוזה רק לאחר מתן הודעה ומתן אפשרות לתיקון ההפרה תוך 72 שעות מרגע קבלת ההודעה.

(ה) אם התגלה בדירה מום שלא נהוג לבטל בגינו את המכירה, והקונה לא מחל עליו כאמור בסעיף 14, רשאי כל אחד מהצדדים להציע תיקון על חשבון המוכר, או לנכות מהתמורה לדירה כאשר אין אפשרות לתיקון, ובמקרה כזה המכר לא יתבטל.

16. (א) כל איחור בביצוע אחד מסעיפי חוזה זה מעבר ל 30 יום יחשב כהפרה יסודית. מוסכם על הצדדים, כי הצהרות המוכרים הנזכרות לעיל בפרק המבוא, ובסעיף ‎14(ב) הן תנאים יסודיים בחוזה, ופגם משמעותי בנכונותן ייחשב להפרה יסודית של החוזה.

(ב) צד שיפר את החוזה הפרה יסודית, מתחייב לשלם לרעהו פיצוי מוסכם מראש וללא צורך בהוכחת נזק, השווה ל __________________ דולר ארה"ב.

(ג) בנוסף, אם ההפרה נמשכת, מתחייב הצד המפר לשלם סך של ___________ דולר ארה"ב לכל יום, מאותו יום שההפרה הפכה ליסודית ועד לביצוע ההתחייבויות אותן הפר, אם הן ניתנות לביצוע.

(ד) הצד הנפגע רשאי לדרוש את ביטול החוזה, במקרה כזה הוא מוחל על ההתחייבות כלפיו המוזכרת בסעיף קטן (ג). על ביטול החוזה יש להודיע תוך 30 יום מרגע שנודע על ההפרה, מעבר ל 30 יום יחשב הצד הנפגע כאילו מחל על זכותו לביטול החוזה. עם ביטול החוזה יחזירו המוכרים את הכסף שקיבלו כאשר הסכומים צמודים לדולר ארה"ב. כספים שקבלו המוכרים מבנק למשכנתאות של הקונים יוחזרו לבנק בהתאם להתחייבות המוכרים.

(ה) בנוסף לפיצוי המוסכם, כל צד לחוזה מתחייב לפצות את הצד השני אם יוכיח שנגרם לו הפסד עקב הפרה יסודית של החוזה. הפסד זה כולל ירידת ערך הדירה, הוצאות ומניעת רווחים שיגרמו, בין במישרין ובין בעקיפין כתוצאה מההפרה.

(ו) במקרה שלא נגרם לצד הנפגע נזק של ממש יוכל הבורר להחליט על הפחתת שיעור הפיצויים המוזכרים בחוזה זה.

(ז) אם המכירה תתבטל עקב אי עמידה של המוכרים בהתחייבויותיהם ישלמו הקונים דמי שכירות מופחתים על השימוש בדירה עד פינוייה, בסך של _______ ש"ח לחודש.

 

שטר בוררות

17. במקרה של חילוקי דעות ביחס לחוזה כולל פרשנותו ואופן ביצועו מקבלים הצדדים בקניין סודר כבורר את __________________________ ואם הלה לא יוכל או לא ירצה לדון בסכסוך, בורר אחר מטעמו, שידונו ויכריעו ביניהם בין לדין ובין לפשר, על פי דין תורה ובהתחשב גם בחוק המדינה, זאת על פי שטר הבוררות של בית הדין "משפט והלכה בישראל".

למען הסר ספק ייאמר כאן, שסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של הגוף שידון בין הצדדים להטיל, כראות עיניו, שבועה או כל חיוב אחר, ככל שיראה לו לנחוץ.

סעיפים כלליים

18. מוסכם על הצדדים, כי הודעה שנשלחה מצד אחד למשנהו בדואר רשום, רואים אותה כאילו נתקבלה בתום שלושה ימים מתאריך מסירתה, אלא אם יוכח ההיפך.

כתובת הקונים לענין זה:   ___________________________________

כתובת המוכרים לענין זה: ___________________________________

19. מוסכם על הצדדים, כי כל אחד מהם, אשר הצד השני חייב לו חוב לפי חוזה זה, נאמן כשני עדים על הצד השני ועל יורשיו ועל באי כוחו, לטעון שהחוב טרם נפרע, ובמקרה כזה, יפרע הצד החייב את חובו בלא חרם ובלא שבועה ובלא הדרת הראש ובלא שום טענה בעולם. כל זה אמור רק אם לא ישתכנע הגוף שידון בין הצדדים שהחוב נפרע.

20. הצדדים קובעים ומודיעים בזאת, כי כל התנאים האמורים בחוזה, כולם תקפים, שרירים וקיימים, כתנאי שהתנה משה רבינו ע"ה עם בני גד ובני ראובן, וכתנאים העשויים כתיקון חכמים.

21. כל התשלומים ששולמו או שמגיעים מצד אחד למשנהו, נעשו על פי היתר עיסקא כתקנת מהר"ם מקראקא, ותנאי ההתפשרות יהיה קיום כל ההתחייבויות ההדדיות שבחוזה זה.

22. אם ישנה מחלוקת הפוסקים בקשר לענין הכרוך בתקפות החוזה, סעיף מסעיפיו, תנאי מתנאיו או דבר מכל דבריו, הצדדים מקבלים עליהם את השיטה הנותנת יתר תוקף לכל האמור, כך שלא יוכלו לטעון "קים לי" כנגדה. כל צד מתחייב לשלם כל חוב המוטל עליו על פי שיטה זו, ומקנה לרעהו כל זכות ששיטה זו סבורה שיש לחברו.

23. כל צד לחוזה משעבד נכסיו לחובותיו על פי החוזה – הן נכסים שיש ברשותו עכשיו, והן אלה שיבואו לרשותו בעתיד.

24. (א) הצדדים לחוזה מודים כי כל ההקנאות, החיובים והמחילות האמורים לעיל, נעשו בקנין היותר מועיל, בכלי הכשר לקנות בו, בב"ד חשוב מעכשיו, באופן שאין בו אסמכתא, כתיקון חכמים.

(ב) בנוסף לאמור לעיל ס"ק א' ובלא לגרוע ממנו בשום אופן, הסכימו הצדדים כי לחתימתם על חוזה זה יהיה ערך של סיטומתא, וכך תהווה אף היא קנין על כל האמור בחוזה.

(ג) הצדדים מודים שקראו את החוזה ואין להם טענות בדבר אי הבנה, עם זאת, גם אם היו פרטים שלא הובנו אל נכון, בכל זאת הצדדים מקבלים עליהם, בקנין ובסיטומתא כאמור, את כל מה שכתוב בחוזה, ובכלל זה גם הפרטים הנ"ל.

25. (א) כל האמור לעיל נעשה, נכתב ונחתם בגמירות דעת ומתוך יישוב הדעת; הכל נעשה באופן שאינו פגום בפגם אסמכתא או פגם אחר, וחתימת הצדדים על החוזה מהווה הודאה בכך.

(ב) הודאות האמורות בחוזה זה, הינן הודאות גמורות ונאמרו ברצינות גמורה, ולא נבעו מחמת שום כורח או אונס או דבר דומה.

(ג) כמו כן, הצדדים מודים שכל האמור בחוזה נעשה על ידיהם מתוך רצונם החופשי. הצדדים מבטלים כל מודעא הנוגדת את האמור, שמסרו אי פעם, כולל "מודעא דמודעא", ופוסלים כל עדים שיעידו על מודעא הנוגדת את האמור בחוזה.

(ד) שינוי בחוזה יהיה תקף רק אם יעשה בכתב על גבי חוזה זה ובחתימת הצדדים.

 

לראייה ולקניין באנו על החתום במקום __________________

 

ביום _________ לחודש _________ שנת _________

 

מוכרים                                                       קונים

 

 

 

 

רחוב בית הדפוס 12 ירושלים

 

9548315

 

טל: 02-5381954

 

פקס: 02-5381437